Simon Rybrand

Beskrivning och information

Simon är gymnasielärare i Matematik. Han jobbar vanligtvis med att skriva och utveckla digitala läromedel men har också ett stort intresse för ekonomi. Här på Hittalånet skriver Simon de artiklar som fördjupar beräkningar och fakta kring lån. De verktyg hos oss som kan beräkna lånekostnader och som beskriver matematiken bakom amortering är skrivna och utvecklade av Simon.