calc-input

1. Välj ränta och summa

Summa i kronor: Summan pengar du vill beräkna räntan av

kr

Ränta:

%

2. Så stor är räntan av beloppet

kr per år
Av kr är % räntan beloppet ovan per år.
kr per mån
Av kr är % räntan beloppet ovan per månad.