Så tänker experterna om bolåneränta

Av: , Uppdaterad: 2020-05-28

Vi ser idag en skillnad mellan rörlig och bunden ränta på bolån som är historiskt liten. Vad det beror på och vilken ränteutveckling som spås intervjuar DN flera experter om i en artikel från 5/11 2018. Man pratar också om en viss stabilisering av bostadspriserna då priserna den senaste månaden (oktober 2018) har stått stilla men omsättningen av bostäder varit densamma. Vilket kan tolkas av experter som att marknaden stabiliserat sig efter ett år av skakigare utveckling.

Prognos för bolåneräntan 2018

Bolåneräntans utveckling

  • En höjning av reporäntan förutspås i december och då med ca 0,25 procentenheter.
  • Experterna kan se en stabilisering av bostadsmarknaden.
  • Att binda räntan kan vara en god idé om du har små marginaler för ev. höjningar av ränta.
  • Rörlig ränta binds i 3 månader för att sedan omförhandlas.
  • Bunden ränta binds under en längre period.
  • Skillnaden mellan rörlig och bunden ränta är idag ganska liten, vilket styrs av de långsiktiga marknadsräntorna.

Men hur spås ränteutvecklingen och när passar det egentligen för dig med bolån att binda din ränta? Vi sammanställer ekonomiska experters tips från de svenska storbankerna för att underlätta för dig som står inför en bolåneansökan eller redan har ett bolån.

Hur kommer ränteutvecklingen på bostadsmarknaden se ut?

Experterna som DN tillfrågar om räntans kommande utveckling är ganska eniga om att Riksbanken kommer att höja reporäntan med modesta handlingar. Annika Winsth på Nordea säger att Riksbanken förväntas höja reporäntan redan i december nästa år (2019) och då med 0,25 procentenheter.

Robert Boije på SBAB tror att räntan kommer höjas men aningen långsammare än vad Riksbanken tror. Han fortsätter vidare med att säga att; ” Vi tror att tremånadersräntan vid årsskiftet 2021/22 ligger runt 2,5 procent och femåringen på 3,4 procent.

Vad är skillnaden mellan rörlig och bunden ränta?

Skillnaden mellan en rörlig och bunden eller fast ränta som det också kallas är den att den bundna räntan binds under en längre period för att göra betalningarna mer förutsägbara för låntagaren. Även den rörliga räntan binds också men bara under 3 tremånadersperioder för att sedan omförhandlas.

När bör jag binda min bolåneränta?

Bunden ränta brukar beskrivas av ekonomer som en försäkring för den som har små marginaler vid ränteförändringar. Du som har det tuffare att klara av förändringar av räntan kan därför gynnas av att ha bunden ränta.

Det är just dina marginaler som låntagare som styr om du bör binda ditt lån eller ej. Finns det goda marginaler i hushållets ekonomi så kan det löna sig med en rörlig ränta och är de mindre så är en bunden ränta eller delvis bundet lån en lösning.

Hur stor är skillnaden mellan rörlig och bunden ränta?

Idag kan vi se en ganska liten skillnad mellan en bunden och rörlig ränta. Det beror enligt Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar, på att de långsiktiga marknadsräntorna styr bolåneräntorna och då man bara förutspår långsammare höjningar så kan man låna ut till lägre räntor även ett par år framåt.

Hur påverkar amorteringskravet kostnaden för bolånet?

Amorteringskravet innebär att alla som är belånade över 50% blir amorteringsskyldiga på sin lånekostnad. Är din belåningsgrad mellan 50-70% så gäller amorteringskravet 1% av din lånekostnad per år. Har du en belåningsgrad på över 70% (maximal belåningsgrad är 85%) så måste du amortera 2% av lånekostnaden per år.

När räntan är lägre så fungerar det för de allra flesta hushåll med bolån, men skulle det ske höjningar av räntor i framtiden så kan det blir mer ansträngt. Testa din ekonomi och ta höjd för eventuella höjningar så att du ser hur din ekonomi klarar sig.