Existensminimum 2024

Av: , Uppdaterad: 2024-01-02

Existensminimum är ett krav när du genomgår en skuldsanering hos Kronofogden. Man brukar även kalla detta för förbehållsbelopp.
Det innebär att du får behålla en summa pengar som täcker dina livsnödvändiga kostnader och att resten av din inkomst går till avbetalning av dina skulder.

Existensminimum

I vår artikel om betalningsanmärkning och skuldsanering så kom begreppet existensminimum upp. Och vad innebär egentligen det? När man hos Kronofogden får en plan om skuldsanering så innebär det också att du tvingas leva på existensminimum i 5 år för att kunna betala av din skuldsanering. (Din betalningsplan kan också sträcka sig längre än 5 år)

Normalbelopp + boendekostnad = existensminimum

Summan varierar vid till exempel utmätning eller försörjningsstöd. Det är både Kronofogden och Socialstyrelsen som beräknar existensminimum och den summan ska täcka grundläggande kostnader.


 1. Summa som ska täcka grundläggande kostnader för hushållet.
 2. Existensminimum ska täcka, mat, hyra, telefon, försäkringar, hygienartiklar.
 3. Har en person i hushållet stora skulder så kan en annan person i hushållet bli betalningsskyldig.
 4. Tvångsförsäljning av bostaden kan bli aktuellt för att betala av skulden.
 5. Vid skuldsanering så kräver Kronofogden att du ska leva på existensminimum i 5 år.

Hur stor är summan för existensminimum 2024?

Men vilka summor handlar egentligen existensminimum om? Man talar även om existensminimum när det gäller utmätningar av Kronofogden samt levnadsstöd från Socialen.

Normalbeloppen

Följande belopp gäller från 1 januari 2024

 • Ensamstående vuxen – 6 090 kr
 • Makar & sambor – 10 061 kr tillsammans
 • Barn upp till 6 år – 3 255 kr
 • Barn 7 – 10 år – 3 906 kr
 • Barn 11 – 14 år – 4 558 kr
 • Barn 15 år och uppåt – 5 208 kr

Källa: Kronofogden.se

Normalbeloppet ska räcka till

Till exempel ska normalbeloppet räcka till;

 1. Matkostnader
 2. Kläder
 3. Hygienartiklar
 4. Telefon.
 5. Försäkringar.
 6. El till bostaden
 7. Till detta tillkommer även en summa som ska täcka boende vilket inte får vara högre än 3860 kr. Det här gäller främst när man talar om försörjningsstöd ifrån Socialstyrelsen.

Tillägg du kan söka

 1. Läkarbesök och mediciner till familjen upp till högkostnadsskyddet.
 2. Glasögon – Intyg & offert från optiker krävs.
 3. Tandvård – Intyg från tandläkare krävs där behov av tandvård styrks.
 4. Specialkost – Läkarintyg krävs.
 5. Kostnader relaterade till arbete – Färdmedel till och från arbete.
 6. Barnomsorg.
 7. Underhållsbidrag till den andre föräldern – Detta gäller barn över 18 år.
 8. Umgänge med barn på annan adress där du är försörjningsskyldig – Tillägg på 40 kr per dag kan göras när barnet är hos dig.

Låna pengar trots dålig kreditvärdighet

Helst av allt skall man undvika att låna om man har dåligt med pengar. Om man är tvungen skall man dock alltid jaga den lägsta möjliga räntan. Lendo.se jämför bankerna och deras räntor åt dig. Du får sedan en lista med bankernas erbjudanden och kan välja om du vill acceptera något erbjudande eller inte.

Riksnorm för försörjningsstöd i Sverige

I Sverige finns det en riksnorm för försörjningsstöd som årligen fastställs av Socialstyrelsen, och idag beräknas den till 3840 kr för en ensamstående vuxen. Hyra för boendet beräknas individuellt men generellt kan man säga att yngre vuxna (18-29år) får en något lägre summa än äldre (30-).

Boendekostnaden kan också variera beroende på var du bor, i större städer är hyrorna dyrare. I landsbygdskommuner brukar man tala om ungefär 3000 kr som maxbelopp för yngre vuxna till hyra.

Extra tillägg för barn (under 18 år) i hushållet kan också tillkomma per barn beroende på antalet barn och deras ålder.

Existensminimum är den minsta summa en person kan klara sig på

Kronofogden använder också beräknande av existensminimum när de ska bedöma vad en person bör klara sig på vid eventuell svår skuldsättning. Det liknar den beräkning som görs vid försörjningsstöd.

När det kommer till boendefrågan så är familjemedlemmar vid skuld eller försörjningsstöd kopplade till varandra.

Har 1 person i hushållet stor skuld eller är beviljad försörjningsstöd så kan det bli så att en annan person i hushållet tvingas betala hyra eller avgifter för boende.

Tvångsförsäljning av bostaden

Bostaden kan också komma att tvångssäljas om någon i hushållet har försörjningsstöd eller skulder, då blir konsekvensen att alla i hushållet måste flytta.

Vid försäljning får de som inte har skulder en del av vinsten.

För att undvika tvångsförsäljning kan andra medlemmar i hushållet köpa ut den mindre bemedlade personen.

Vid vräkning av hyresrätt krävs dock att hyran inte betalats på länge och att vandalisering av lägenheten ägt rum.

Skuldsanering, skuldfinansiering och existensminimum

Vid en skuldsanering så bestämmer Kronofogdemyndigheten att en person med stora skulder måste leva på existensminimum i 5 år.

Skuldsanering styrs av skuldsaneringslagen som bestämt att endast fysiska personer ( ej företag) får omfattas av lagen som helt eller delvis befriar från skuld. Kravet är dock en levnadstillvaro på existensminimum.

Skuldfinansiering är ett annat alternativ som SveaEkonomi erbjuder.
Kika in på deras hemsida som det alternativet fungerar för dig.

Villkor måste uppfyllas för skuldsanering

Det finns en rad villkor som måste uppfyllas för att beviljas skuldsanering. Du måste vara en fysisk person (ej ett företag) och vara folkbokförd i Sverige.

Du måste också vara så svårt skuldsatt att du inte kommer att kunna betala tillbaka inom en överskådlig tid. Man bedömer också hur många skulder som finns och hur gamla de är, vilken ansträngning som gjorts för att försöka betala tillbaka dem.

Personens medverkan till att få skuldsanering bedöms också. Personen får inte ha belagts med näringsförbud och om personen har någon näringsverksamhet så får den bara stå för en liten del av personens inkomst och andel i arbetstid.