Jämför företagslån

Ska du låna pengar till företaget och funderar på ett företagslån? Här kan du enkelt jämföra företagslån och läsa mer om hur det fungerar att låna pengar i företaget.

 • Jämför långivarnas räntor
 • Allt du behöver veta om företagslån
 • Olika sätt att låna till företaget


Fakta om Lendo företagslån
Återbetalningstid: 0,5 - 5 år
Tillåter betalningsanmärkning: Nej
Låna utan UC: Nej
Grundkrav: Ett registrerat företagsengagemang
Typ av lån: Företagslån

Lånebelopp
50000 - 3000000 kr

Beskrivning av banken
Du kan hos Lendo.se jämföra företagslån hos 17 olika långivare helt kostnadsfritt och utan förbindelse.

Information om företagslån

Information om företagslån

Företagslån är en av flera finansieringsvägar ifall du vill låna pengar till ditt företag. Lånet tecknas främst vid stora investeringar som exempelvis inköp av maskiner, större varulager eller vid ombyggnationer. Utöver lån och krediter finns även ytterligare väger för att nå kapital. I denna artikel går vi igenom vad ett företagslån innebär, vart du kan jämföra företagslån samt när andra finansieringslösningar passar bättre.

Tänkvärt!
I många fall kan det vara mer förmånligt att teckna ett privatlån och sedan låna ut pengarna till ditt företag istället för att ta ett företagslån.

Läs mer om detta i vår artikel: Privatlån istället för företagslån


Innehåll i artikeln


Var tecknas lånet – Företagsbanken eller kreditinstitut?

Väletablerade aktiebolag tecknar i regel företagslån hos den företagsbank som de använder. Med lång ekonomisk historik, samt säkerhet för lånet, då är en större bank det bästa alternativet.

Småföretag, tjänsteföretag och nystartade företag kan ha betydligt svårare att få lån hos storbankerna. Detta på grund av de krav som ställs för att lånet ska beviljas. I detta fall kan kreditinstitut vara det alternativ som erbjuder Sveriges bästa företagslån.

Tecknas företagslån med eller utan säkerhet? Det avgör långivaren.

Företagsbanken

 • Kräver ofta säkerhet (ger lägre ränta)
 • Främst för etablerade företag
 • Kan tecknas på stora belopp

Vid ansökan kan exempelvis följande krävas: Affärsplan, budget, resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, transaktionsutdrag, skuld- och saldokonto. Ansökan sker i kontakt med banken, ofta via ett personligt möte.

Kreditinstitut

 • Kan ge lån utan säkerhet (med personlig borgen)
 • Kan ge lån till nystartade företag
 • Upp till några miljoner

Vid ansökan bifogas exempelvis resultat- och balansräkning och transaktionsutdrag. Det är däremot färre dokument som behöver bifogas då beloppen är lägre. I regel krävs personlig borgen för lånet. Ansökan sker online, svar ges inom 24 timmar och pengar kan vara utbetalt inom 72 timmar.

Olika nivåer av säkerhet

Det som primärt skiljer olika företagslån är i vilken grad säkerhet krävs. Hos större företagsbanker finns i regel krav på säkerhet i någon form medan det hos kreditinstitut är vanligare med enbart krav på personlig borgen.

Lån med säkerhet i tillgång

Större företag tecknar generellt företagslån med tillgångar som säkerhet. Det kan exempelvis vara fastigheter, aktier, maskiner eller större fordon som belånas varpå lånet kan beviljas.

Fördelen: Eftersom företaget kan belåna en fastighet, ett fartyg eller annat med högt värde kommer banken ge en mycket låg ränta. Finns möjlighet att låna med säkerhet bör detta alltså väljas utifrån den lägre räntesatsen.

Nackdelen: Många nystartade företag, samt tjänsteföretag, har inget att belåna vilket innebär att de inte kan välja detta företagslån. Dessa företag får istället teckna lån utan säkerhet men där personlig borgen krävs. Se nästa rubrik.

Lån utan säkerhet med personlig borgen

De allra flesta företagslån är lån till företag utan säkerhet, dvs ingen säkerhet krävs. Där har man vanligtvis istället krav på personlig borgen. När lånet tecknas behöver därmed minst en person gå i borgen för lånet. Det innebär att den personen åtar sig hela skulden i det fall som företaget inte skulle klara av att återbetala beloppet.

Med personlig borgen får banken en ytterligare säkerhet att lånebeloppet verkligen kommer kunna betalas tillbaka. Detta även om företaget skulle gå i konkurs. Därmed kan de lättare bevilja lånet.

Fördelen: Företag som inte har något att belåna kan ändå få lån för investeringar och expansion.

Nackdelen: Nackdelen är den risk som personen tar som går i personlig borgen. Med otur kan företaget gå i konkurs och kan inte hela beloppet återbetalas av konkursboet kommer banken ställa resterande krav mot privatpersonen. Att gå i personlig borgen kan alltså, i värsta fall, innebära personlig konkurs.

Tänk på detta!
Lån via enskild firma innebär, per automatik, att låntagaren blir personligt ansvarig för lånet. Detta eftersom personen och den enskilda firman är samma juridiska person.

Delvis säkerhet – Delvis personlig borgen

I vissa fall kan företaget ha säkerhet för delar av lånebeloppet – men inte hela. I detta fall kan lånet byggas upp av flera delar. En summa kan vara säkrad via belåning, en del via personlig borgen och eventuellt en del utan någon säkerhet alls.

Lån utan säkerhet eller personlig borgen

Ett fåtal långivare erbjuder delvis företagslån där varken säkerhet eller personlig borgen krävs. Generellt krävs det en mycket god kreditvärdighet och ett gott kassaflöde. Dessutom är beloppen ofta lägre än när personlig borgen finns.

Fördelen: Lånet kan tecknas av företag som varken har egendom att belåna eller någon person som är villig att gå i borgen.

Nackdelen: Det är ytterst få långivare som erbjuder lån utan personlig borgen. När så sker är det även höga krav på kreditvärdighet. Dessa lån är alltså ”svåra” att teckna.

Se till att jämföra olika långivare och banker.
Precis som med alla andra lån och tjänster bör man jämföra erbjudanden och priser från olika aktörer på marknaden. När du jämför företagslån så är såklart räntan en av de absolut viktigaste faktorerna. Även övriga lånevillkor kan skilja sig kraftigt åt mellan olika aktörer. Vissa aktörer kanske kräver en högre amorteringstakt medan andra tar ut extra avgifter som endast syns när man läser det finstilta i avtalet. Var noga och jämför flera olika aktörer så undviker du att fastna i dåliga lån med ditt företag.

Vad kan användas som säkerhet

En säkerhet är något som har ett tydligt, och bestående, värde. Dessutom ska banken kunna ta över egendomen i det fall som lånet inte återbetalas. Oavsett vad som belånas sker detta till en sådan belåningsgrad att värdet kan minska en del utan att värdet går under lånat belopp. Möjlig belåningsgrad varierar därmed utifrån vad som belånas.

Aktier

Stora företag kan pantsätta delar av aktiekapitalet. Skulle inte lånet återbetalas kan aktierna säljas på den öppna marknaden varpå banken får tillbaka utlånat belopp. Har en större del av aktierna belånats kan till och med banken ta över företaget.

Fastigheter

Det är mycket vanligt att fastigheter används som säkerhet. Detta kan därmed liknas med ett bolån för en privatperson. En fördel är att belåningsgraden kan vara hög då fastigheter relativt enkelt kan säljas och inte heller har stor värdeförändring över tid.

Maskiner

Även dyrare maskiner och liknande tillgångar kan användas som säkerhet. I detta fall kan bedömning av värde behöva ske av banken/värderingsman innan lånesumma kan avgöras.

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är tillgångar som inte är fysiska. Det kan exempelvis vara patent och licenser. Då dessa har ett tydligt marknadsvärde för företaget blir de möjliga att belåna. Därmed skulle företaget förlora patentet till banken i det fall som lånet inte återbetalas.

Fakturabelåning

Även fakturor kan belånas varpå företaget får tillgång till kapital. Detta används däremot inte som säkerhet inom företagslån utan är vanligare inom factoring. Men det är i princip samma sak som sker ovan – dvs. något belånas för att företaget ska få kapital.


Video om hur det fungerar med företagslån


Hur mycket kan jag låna på företaget?

Företagande.se genomförde en undersökning, år 2020, kring hur stora lånebelopp som småföretag fick hos långivarna. Detta genom att analysera +20 långivare och över 1000 olika låneförslag. De såg två tydliga nivåer.

5 – 10 % av omsättningen Enligt undersökningen blev småföretagare i genomsnitt beviljade lånebelopp som motsvarade ca 7 % av årlig omsättning. Det fanns däremot företag som fick lån på över 30 % av omsättningen – men då krävdes säkerhet för lånet.

1 – 4 gånger rörelseresultatet Undersökningen visade även att småföretagaren kunde låna 1 – 4 gånger rörelseresultatet. Det vanligaste var att lånebeloppet var 30–70 % av årets rörelseresultat.

Företagslån för enskild firma

En enskild firma är inte en unik juridisk person. Det är orsaken till att organisationsnumret är identiskt med personnumret till personen som driver firman.

Detta innebär även att personen ALLTID har det juridiska ansvaret att återbetala lånet. Vid ansökan om lånet behövs alltså inte någon person anges, som kan vara personlig borgen, eftersom företagaren automatiskt har detta ansvar.

Privatlån istället för företagslån

Det finns ett flertal långivare som erbjuder företagslån till dig med enskild firma. Ju längre företaget varit verksamt, och ju bättre ekonomi, desto större chans att få lånet beviljat.

Ett alternativ kan däremot vara att höja sitt eget bolån eller teckna ett privatlån för att sedan låna ut denna summa till firmans verksamhet. Detta utifrån att du ändå har exakt samma juridiska ansvar att återbetala beloppet oavsett om det företagslån eller privatlån.

Ditt lån är en hemsida där du kan läsa mer om företagslån, privatlån och andra typer av lån. Där kan du jämföra företagslån och privatlån för att se vilken typ av lån som passar dig bäst.

Tips innan du söker företagslån

Jämför hos flera långivare – på samma sätt

Det är viktigt att alltid jämföra företagslån från flera olika banker och långivare. Det kan nämligen skilja en hel del i räntor, avgifter och krav på säkerhet. Detta framförallt eftersom olika långivare har fokus på olika kundgrupper. Enklaste vägen att jämföra ett stort antal långivare, med en enda ansökan, är via låneförmedlare.

Eftersom en del företagslån har ränta – och andra enbart avgifter – blir det missvisande att jämföra räntan. För att välja det billigaste alternativet behöver lånen ställas mot varandra utifrån total kostnad över samma löptid.

Exempel:
Via Lendo.se kan en jämförelse ske på företagslån från drygt 15 långivare. En enda ansökan skickas in varpå dessa långivare får möjlighet att presentera ett erbjudande till dig inom 24 timmar.

Se över hela lånesituationen

Har företaget redan öppna krediter, avbetalningar eller lån? Det är ofta fördelaktigt att ”baka in” dessa i företagslånet. Detta för att få en totalt bättre lånesituation.

Exempel:
Ett mindre aktiebolag har en kontokredit som är utnyttjad till 20 000 kr samt en kreditkortsskuld på 5 000 kr. Företaget vill nu investera i en maskin för att kunna öka produktionen. För att ha råd med denna maskin behövs ett lån tecknas på 100 000 kr. Företaget tecknar nu ett lån på 125 000 kr för att därmed både ha råd med att betala av småskulder samt maskinen.

Ansök vid rätt tillfälle

I kreditbedömningen, som långivarna gör, ingår ofta att de kontrollerar rörelseresultatet. Om företaget har ett starkt år bakom sig kan det alltså vara värt att vänta in årsbokslutet för att därmed kunna påvisa bättre siffror än om föregående årsbokslut behöver användas.

Företagslån hos Almi

Utöver banker och andra långivare finns även möjlighet att teckna företagslån hos Almi. Ett statsägt bolag vars mål är att underlätta företagandet i Sverige via flera olika insatser.

Almi beskriver sitt företagslån som ”ett komplement till bankerna”. Vanligtvis får företaget ett banklån varpå Almis lån fungerar som ”topplån”. Här finns:

 • Företagslån – För företagare som vill expandera
 • Tillväxtlån – För företag som ta ett steg för expansion
 • Mikrolån – För nystartade företag och unga företag
 • Exportlån – För företag som vill börja med export
 • Innvationslån – För innovativa projekt på ett tidigt stadie.

Bolån eller privatlån som alternativ

Om du driver en enskild firma är du alltid juridiskt ansvarig för firmans ekonomi. Detta då en enskild firma inte är en egen juridisk person. Därmed kan ett privatlån, eller höjning av bolånet, vara ett alternativ för att få kapital till företaget. Det är även möjligt att låna ut eget kapital till ett aktiebolag. Se kommande rubrik ”Låna ut privata medel som lån”.

Tänk på detta!
Lån av enskild firma innebär, per automatik, att låntagaren blir personligt ansvarig för lånet. Detta eftersom personen och den enskilda firman är samma juridiska person.

Se till att jämföra olika långivare och banker.
Compricer.se kan du söka lånelöfte samt jämföra räntor på bolån och privatlån hos 35 st olika banker med en enda ansökan och kreditupplysning. Compricer presenterar bankernas erbjudanden för dig på en lista så att du kan välja själv om du vill acceptera något erbjudanden eller inte.

Compricer kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan och det är helt gratis.

Låna ut privata medel som lån?

Som privatperson går det att låna ut pengar till ett aktiebolag. Det är ett sätt att få kapital till bolaget utan att teckna ett klassiskt företagslån.

För aktiebolaget

För aktiebolaget hanteras detta lån på samma sätt som om pengar hade lånats av en bank. Genom att ha skriftligt avtal mellan parterna blir det även tydligt vad som gäller kring återbetalning, ränta m.m.

Dessa lån får däremot bara tecknas om det finns ett kapitalbehov hos företaget. Lånet får alltså inte skapas enbart för att företagaren ska få ränteintäkter.

För företagaren

Räntan som används måste vara marknadsmässig. Med andra ord i nivån med vad räntan hade varit för ett företagslån. Skulle företagaren ta ut en högre ränta än marknadsräntan kan detta klassas som ”lön” och ska då beskattas annorlunda.

Varje månad betalas därmed både amortering och ränta till företagaren som lånat ut sitt eget kapital. Denna ränta beskattas sedan som all annan ränteintäkt dvs. med 30 %.

Skulle företaget försättas i konkurs kan låneavtalet användas för att bevisa skulden och därmed finns en viss chans att få tillbaka pengarna. I det fall en kreditförlust uppstår (pengarna betalas inte tillbaka) kan detta, i vissa fall, dras av som en förlust på den privata inkomstdeklarationen.

Alternativ till företagslån

Företag som inte vill/kan låna pengar kan, i vissa fall, söka finansiering andra vägar. Nedan finner du några exempel på hur företag kan få tag i kapital.

Kapital utan lån/kredit

 • Nyemission
 • En nyemission innebär att företaget utfärdar nya aktier för att på detta sätt få in mer kapital. Det sker främst av börsbolag då dessa enkelt kan nå ut till den ”stora massan”.
 • Crowdfunding
 • Via crowdfunding-plattformar som FundedByMe och GoFundMe kan privatpersoner investera i microprojekt (både privata och av företag). Det är upp till företagaren att välja vad som ska ges tillbaka. Det kan exempelvis vara unika produkter, rabatter eller liknande.
 • Starta-Eget-Bidrag
 • Bidrag som ges till nystartade företag för att kunna etablera sig på marknaden. Vänd dig till Arbetsförmedlingen för mer information om detta bidrag.
 • Riskkapitalister
 • Riskkapitalister finns på flera olika nivåer. Här finns så kallade ”affärsänglar” likväl som stora riskkapitalistbolag. I utbyte mot att de går in med kapital och kunskap förväntas exempelvis en del av aktierna tillfalla dem.

Kapital med andra lån/krediter

Även om ett företag går med vinst kan likviditetsbrist uppstå. Detta exempelvis när företag behöver betala för utgifter långt innan de får intäkter av sina egna kunder. Det sker bland annat för företag inom tillverkning. Två lösningar är då:

 • Fakturaförsäljning
 • Få betalt av kreditbolaget dagen efter att fakturan är skickad till kund. På detta sätt behöver inte företagaren vänta in kundens inbetalning.
 • Kontokredit
 • En kontokredit utnyttjas automatiskt när betalnings sker från ett konto som inte har täckning. Den regleras även automatiskt så fort det kommer in pengar. Med en kontokredit kan därmed löpande utgifter hanteras även för företag vars likviditet ”går i vågor”.

Så jämförs företagslån via låneförmedlare

För småföretag är den enklaste vägen att jämföra företagslån via en låneförmedlare. Det går till på följande sätt:

Ange lånebelopp och kontaktuppgifter
Via låneförmedlarens hemsida sker ansökan om en gratis lånejämförelse. Företagaren anger där belopp, orsak till lån, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Identifiering sker sedan med Bank-ID. Därmed kan kontroll ske att personen som söker har rätt att teckna lån till företaget.

Företagslån hos låneförmedlare

Ekonomiska uppgifter För att långivarna ska få inblick i företagets ekonomi bifogas exempelvis resultat- och balansräkning samt uppskattad omsättning senaste året.

Ansökan signeras och skickas in Ansökan är nu klar att skickas in. Låneförmedlaren kommer i detta läge ta en kreditupplysning på både företaget och personen som eventuellt ska gå i borgen för lånet.
Samtliga långivare, som samarbetar med låneförmedlaren, får del av låneansökan samt kreditupplysningen och avgör sedan om de är villiga att erbjuda ett lån.

Jämför, välj och teckna Genom att logga in på låneförmedlarens hemsida går det att se de olika låneförslagen. Det vanligaste är att samtliga förslag kommit in inom 48 timmar (vardagar).

Låneförslag företagslån

Med en tydlig uppställning är det lätt att jämföra de olika alternativen och därefter gå vidare i processen och teckna önskat lån. Kom ihåg att alltid jämföra dessa alternativ mot vad din nuvarande företagsbank kan erbjuda.

Det som presenteras är alltså enbart förslag. Den företagare som använder en låneförmedlare behöver alltså inte betala något för tjänsten och behöver inte heller teckna något lån.

(Exemplet ovan är från låneförmedlaren Krea. Processen är däremot mycket lika oavsett vilken låneförmedlare som väljs)

Lendo jämför företagslån
Lendo.se kan du jämföra företagslån hos ett stort antal olika banker & långivare med en enda ansökan. Du förbinder dig inte till något när du ansöker om en jämförelse och det är helt gratis.

Bokföra företagslån

Önskas företagslånet bokföras på egen hand? Lånebeloppet, räntan och övriga avgifter bokförs på separata konton.

Lånebeloppet

Kortfristiga lån (max 12 månader) bokförs på 28-konto. (Exempel 2840)
Långfristiga lån (länge än 12 månader) bokförs på 23-konto (Exempel 2390)
Ränta – 84-konto (Exempelvis 8420)
Avgifter – 65-konto (Exempelvis 6570)
Detta gäller exempelvis aviavgifter, administrationsavgifter, påminnelseavgifter m.m. Det klassas därmed som en bankkostnad.

Exempel

Ett lån tecknas på 60 000 kr och ska återbetalas på 12 månader. Uppläggningsavgiften är 500 kr. När lånet betalas ut bokförs detta med:

Debet 1930 – Affärskonto – 59 500 kr
Debet 6570 – Bankkostnader – 500 kr
Kredit 2840 – Övriga kortfristiga skulder – 60 000 kr
Detta är ett annuitetslån vilket betyder att företaget förväntas betala samma summa varje månad under lånets löptid. Vid första återbetalningstillfället bokförs därmed följande:
Kredit 1930 – Affärskonto – 5 500 kr
Debet 2840 – Övriga kortfristiga skulder – 5000 kr (amorteringen)
Debet 1930 – Bankkostnader – 50 kr (avgifter)
Debet 8420 – Räntekostnader för kortfristiga skulder 450 kr (räntan)

I detta exempel används 2840 och 6570 men det kan även vara andra 28-konton eller 65-konton.

FAQ - Vanliga frågor om företagslån

Kan företag med betalningsanmärkning teckna företagslån?

Ja, det finns flera långivare som även ger lån till företag som har anmärkning/ar. Det är då ännu viktigare att den person som går i personlig borgen har god ekonomi.

Vem har möjlighet att teckna lånet?

Det är enbart firmatecknaren som får teckna företagslån. Om en ekonomisk, eller ideell, förening vill teckna lån är det även företagslån som gäller. I detta fall är det styrelsen som har möjlighet att teckna lånet. Det brukar däremot även krävas att de går i personlig borgen.

Hur fort betalas pengarna ut?

Hur fort lånebeloppet betalas ut beror på vilken långivare som väljs. Det finns flera kreditinstitut som betalar ut samma, eller nästkommande, vardag.

Kan alla företagsformer låna pengar?

Olika långivare kan ha olika krav. En del lånar exempelvis enbart ut till AB. Många av de långivare som ger lån utan säkerhet gör däremot detta till samtliga företagsformer.


Långivare som erbjuder företagslån