Amortering – fakta om rak amortering och annuitet

I den här artikeln går vi igenom alla de ekonomiska och matematiska delarna i amortering och två olika typer av amortering. Dessa två typer kallas för rak amortering och annuitet och kräver viss förklaring för att du skall förstå dessa på bästa sätt.

Kortfattad förklaring av rak amortering och annuitet

När du ställs inför frågan om du skall välja mellan annuitet (annuitetslån) eller eller rak amortering så är det framförallt frågan kring hur du föredrar ditt amorteringstempo.

rak-amortering-annuitet-graphics

Mycket kortfattat förklarat så innebär rak amortering att du hela tiden betalar samma amortering vid varje tillfälle. Räntan kommer däremot att minska efter varje betalningstillfälle och därmed även din inbetalningstakt.

När du tar betalar av ditt annuitetslån betalar du istället samma summa varje år eller månad. Det här gör att räntedelen kommer att vara större i början av lånet och när denna minskar med tiden ökar istället amorteringsdelen. Summan du betalar varje månad är ändå densamma.

Med denna kortfattade förklaring går vi in på de mer matematiska delarna av dessa bägge begrepp och tar några räkneexempel.

Om räkneexemplet

I bägge exemplen räknar vi med en fast ränta för att det skall bli förståeligt. I verkligheten är det vanligt med en rörlig ränta varpå bägge exemplen haltar betänkligt. Den grundläggande informationen om vårt lån är:

 • Lånebelopp: 60 000kr.
 • Låneränta: 3% (0,03 i decimalform).
 • Månadsränta: 3/12 = 0,25% (0,0025 i decimalform)
 • Avbetalningstid: 2 år, dvs 24 mån.

Rak amortering och räkneexempel

När vi här skall förklara både detta avbetalningssätt för lån så väljer vi först att amortera 2500 kr varje månad.

Med rak amortering menas att du vid varje inbetalningar betalar samma del amortering, i vårt fall 2500kr. Räntan varje månad beräknas på föregående månads restskuld och beräkningen för de två första månaderna blir i vårt exempel:

Första inbetalningen:

 • Amortering: 2500kr
 • Räntekostnad: 0,0025⋅60 000 = 150kr
 • Inbetalning: 2500 + 150 = 2650kr.
 • Restskuld kvar: 57 500 kr.

Andra inbetalningen:

 • Amortering: 2500kr
 • Räntekostnad: 0,0025⋅57 500 = 143,75kr
 • Inbetalning: 2500 + 143,75 = 2643,75kr.
 • Restskuld kvar: 55 000 kr.

Amorteringen kommer att vara konstant hela vägen genom avbetalningen medan alltså räntan sänks då den beräknas på restskulden. I nedanstående beräkning hittar du hela avbetalningsplanen för vårt exempel.

Rak amortering

I det här räkneexemplet kan det också vara intressant att konstatera att den totala räntekostnaden blev 1875kr. Detta kan vi jämföra med den totala räntekostnaden då vi går in på annuitetslån.

Annuitet och räkneexempel

Med annuitet menas istället att du varje månad (eller år om du väljer det) betalar exakt samma summa under perioden. Det här gör att räntedelen procentuellt sätt kommer att minska på beloppet medan amorteringsdelen ökar med tiden.

Det som är relativt svårt att få fram i den här typen av lån är den så kallade annuiteten. Det vill säga den summa som skall betalas varje månad för att täcka både ränteökningar och amorteringar under den period vi vill betala av lånet. Du som sysslat med aktier tidigare känner säkerligen igen metoden från det som kallas nuvärdesberäkning eller diskonteringsberäkning. Du som inte är så bevandrad kring dessa saker kommer antagligen tycka att det är en relativt krånglig formel.

Men själva formeln för att beräkna vilken annuitet som vi i vårt exempel får är

$ L \cdot \frac{r\cdot (1 + r)^n }{ (1 + r)^n – 1 } $

där

 • L = lånebelopp från början.
 • r = ränta i decimalform, antingen årsränta eller månadsränta. Vid beräkning av månadsränta divideras årsräntan med 12.
 • n = antalet inbetalningstillfällen.

Så när vi i vårt exempel skall beräkna annuiteten får vi följande:

$ 60000 \cdot \frac{0,0025 \cdot (1 + 0,0025)^{24} }{ (1 +0,0025)^{24} – 1 } = 2579 kr $

Utifrån detta kan vi gå vidare och börja att modellera vår avbetalningsplan och vi gör som tidigare i den här artikeln att vi beskriver de två första inbetalningarna utifrån annuiteten 2579kr.

Första inbetalningen:

 • Annuitet (Inbetalning): 2579kr
 • Räntekostnad: 0,0025⋅60 000 = 150kr
 • Amortering: 2579 – 150 = 2429kr.
 • Restskuld kvar: 57 571 kr.

Andra inbetalningen:

 • Annuitet (Inbetalning): 2579kr
 • Räntekostnad: 0,0025⋅ 57 571 = 144kr
 • Amortering: 2579 – 144 = 2435kr.
 • Restskuld kvar: 55 136 kr.

När vi modellerar denna avbetalningsplan vidare så kommer den att se ut på följande vis:

När vi istället använder oss av annuitet kommer den totala räntekostnaden att bli 1893kr vilket är aningen högre än vid rak amortering.

Jämförelse av de bägge typerna av amortering

Det finns fördelar och nackdelar med bägge typerna av avbetalningsplaner så vilken modell just du väljer beror mycket på din egen situation och vad du tror passar just dig bäst. Det är också värt att återigen nämna att i bägge exemplen ovan så räknar vi på en fast (och ganska låg) ränta vilket inte alltid är fallet i verkligheten där räntan rör sig upp och ner.

Fördelar och nackdelar med rak amortering

Med den raka amortering hittar du fördelarna dels genom att den totala räntekostnaden kommer att bli lägre än vid motsvarande annuitetsbetalningar. Dina betalningar kommer även att minska med tiden vilket gör att lånekostnaden lättar med tiden.

Nackdelen är att du inte får samma jämna inbetalningstempo och att lånet kan vara lite tyngre i början av avbetalningstiden.

Fördelar och nackdelar med annuitet och annuitetslån

Vid annuitetslån är fördelen att du kommer att få ett jämnt avbetalningstempo. Du betalar samma summa varje månad eller år (förutsatt att räntan är fast) och det kommer även att gå snabbare och snabbare att betala av lånet då räntedelen minskar. Så har du en mer ansträngd ekonomi när du tar lånet kan detta skapa en lugnare och stabilare start.

Nackdelen är att den totala räntekostnaden blir högre med denna typ av amortering.

 

17 Kommentarer

 1. Daniel skriver:

  Mycket bra och lättläst beskrivning av de olika begreppen som är lite krångliga att förstå vid första kontakten. Tack så mycket Mvh

 2. Fredrik skriver:

  hej,
  fin sida!
  Jag fundera kring detta med att omvandla årsräntan till månadsränta. Varför dividerar du årsräntan med 12? I mina ögon borde du istället ta tolfte roten ur 1,03 eftersom ränta kommer in multiplikativit.

  • Hittalånet.se skriver:

   Hej, förstår hur du tänker men det är väl så att räntan i ett räkneexempel som detta inte kan anses förändras och framförallt inte bero på räntan månaden innan. Vi räknar med samma ränta varje månad här och därmed måste man dela årsräntan med 12 eller med 4 om man betalar kvartalsvis.

 3. Lucie skriver:

  Hej, jag har bundit ett lån på t.ex 2 år med en ränta på 3,04 och amorterar med 1000 kr varje månad och får inbetalningskort varje månad med den räntan och amortering av 1000 kr, kan jag ändå dock amortera av lite mer om jag har möjlighet just den månaden för att få ner räntan ännu mer än beräknat följande månad?

  Jag gör nämligen det med CSN lånet. Jag betalar alltid in mer än vad som står på inbetalningskorten och varje år går då lånet ner med mer än vad som är uträknat och räntekostnaden går då ner mer för varje år som jag får inbetalningskort i en snabbare takt. Kan jag göra det med bolån också?

  • Hittalånet.se skriver:

   Hej Lucie,
   tack för din fråga. Generellt när det gäller bolån med bunden ränta så är det ofta avgiftsbelagt att amortera extra under perioden när räntan är bunden. Det för att banken gjort en beräkning av räntan under den bundna tidsperioden. Vill du amortera av bolånet så går det bra när du binder om dina lån. Du bör naturligtvis alltid undersöka med din bank vad som gäller vid extra amortering när räntan är bunden. Ett tips som du kan göra är att istället ha ett sparande under den bundna tidsperioden för att sen kunna amortera extra. Fråga din bank om extraamortering är försatt med avgift under den bundna tidsperioden. Hoppas att det här kan hjälpa dig, lycka till!
   Med Vänlig Hälsning
   Sofia
   https://www.hittalanet.se

   • Marcus skriver:

    självklart har kunden möjlighet att skjuta in extra pengar för att få ner räntekostnaden s.k extraamortering!

 4. Conny Olsson skriver:

  Tokbra förklarat!
  Du borde bli lärare.

 5. Niklas skriver:

  Bra artikel, men hur blir skillnaden mellan rak amortering och annuitet om med samma månatliga belopp och inte har en fast löptid på lånet.

  Antag att har ett bolån på 1.5 miljoner med rak amortering och betalar 10 000 kr i månaden i amortering plus ränta i dagsläget. Över tid som lånebeloppet sjunker kommer räntan att sjunka och mina månatliga utgifter minskar.

  Om jag istället skulle ha ett annuitetslån och också betala 10 000 kr i månaden i amortering plus ränta tills hela lånet är avbetalt skulle väl lånet vara avbetalt fortare eftersom amorteringstakten ökar när räntan minskar?

  Så i ett sådant här fall bör väl den totalt betalda räntan bli lägre med ett annuitetslån än ett lån med rak amortering?

  • Hittalånet.se skriver:

   Hej Niklas,tack för din fråga.Tyvärr är jag ingen matematiker, men vår kalkylator för lånekostnad beräknar den totala räntekostnaden. Där kan du också jämföra annuitet och rak amortering för att se skillnaden mellan dem.
   Mvh
   Sofia

   • Niklas skriver:

    Tack för svaret. Tyvärr kräver er lånekalkylator att man har en fast återbetalningstid istället för ett fast månadsbelopp så den kan inte användas för det fallet jag är intresserad av.

 6. Christoffer Eriksson skriver:

  Hej!

  Det är redan någon som har frågat detta, men anser att svaret som gavs är felaktigt. När man delar årsräntan med 12 för att få månadsräntan så blir månadsräntan felaktig. Precis som frågeskrivaren skrev så är det korrekta sättet att räkna att ta 12 roten ur 1,03. För att på så sätt få fram förändringsfaktorn för månadsräntan. För att ta ett exempel:
  Månadsräntan i detta fall blir ju 0,25%, alltså blir förändringsfaktorn 1,0025. Antag att du lånar 2 000 000, då kommer räntan för ett helt år att blir 2 000 000 x 1,0025^12 = 2 000 000 x 1,0304 (alltså en ränta som är 3,04 % och inte 3 %. Så räntan på ett helt år blir 60 831 istället för 60 000. Kanske inte en så väldigt stor skillnad, men trots allt ett felaktigt sätt att räkna ut.

 7. Fredrik skriver:

  Hej,
  Om jag skulle vilja amortera mer på ett annuitetslån, sjunker då min månadskostnad i och med detta? Eller kortas bara återbetalningstiden ner?

 8. Martina skriver:

  Hej! Jag undrar vad det beror på att man betalar mer försra dragningen av lånet? Är det någon sammamlagd ränta.

 9. Andreas skriver:

  Hej!

  Riktigt bra artikel som gör att man hänger med lite kring det här med annuitetslån.

  Har ett exempel:
  Ett lån på 30.000 kr, årsränta 5%, och betalning skall vara 1.000 kr / mån i 30 månader.

  Blir det något specifikt att tänka på när det kommer till att räkna i månader istället för hela år?

  Tack på förhand!

 10. Svensson skriver:

  Hej,
  Har just tagit ett billån i banken med räntan 3.48% och rak amortering.
  Om jag på månadsräntan lägger på aviseringsavgift och uppläggningsavgift utslagen per månad och sen räknar ut hur många procent det blir, så får jag 4% medan bankens effektiva ränta uppges till 4.53%. (Jag delade årsräntan på 12 månader).
  Beräknar banken räntan på återstående lånebelopp varje månad så sjunker ju räntebeloppet och effektiva räntan borde bli mindre.
  Vad gör jag för fel? Får det inte att stämma.

  Bilfirmans finansiär erbjöd annuitetslån på 7 års löptid och förhandlade ner räntan till 2.95% men effektiva räntan var ändå 4.5%.
  Tyckte 7 år var lång tid. “Dom flesta betalar av snabbare. Lånen blir aldrig så gamla” sade bilhandlaren. Om jag betalar av detta lån snabbare så har jag ju betalat relativt förmycket ränta i början eftersom räntebeloppet är större då. Jag uppskattar effektiva räntan till över 10%, kanske mer, om jag skulle betala av detta lån efter tex halva tiden, men jag klarar inte av att räkna ut det.

  Valde i alla fall banklånet med 0.5% högre ränta för att få en lägre kreditkostnad. Banken erbjöd oxå automatiska avbetalningar utan aviseringsavgift.

  Rätt eller fel…

Kommentera eller Fråga

Vi visar aldrig den eller delar den till någon annan.