Samboavtal och skuldebrev – olika insats vid köp av bostad

Av: , Uppdaterad: 2024-01-12

samboavtal & skuldebrev

Om ni ska köpa en bostad tillsammans och skall stoppa olika stora kontantinsatser är det väldigt viktigt att ni har både samboavtal och skuldebrev. Om det blir så att ni en dag väljer att flytta isär kommer dessa dokument göra hanteringen av separation och bodelning mycket enklare. De kommer även se till att varje person får rätt summa pengar.

Exempel:
Pelle och Stina köper en bostadsrätt ihop. Pelle stoppar in 200 000 kr i kontantinsats, Stina stoppar in 300 000 kr i kontantinsats.

Detta måste regleras med ett samboavtal och ett skuldebrev så att Stina får tillbaka de extrapengar hon stoppat in i bostaden vid en försäljning eller skilsmässa.

Artikelns innehåll:
1. Varför samboavtal?
2. Varför skuldebrev?
3. Varför måste man kombinera ett skuldebrev och ett samboavtal?

Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

lös problemet för några hundralappar:
På juridiskadokument.nu kan du köpa ett paket med samboavtal och skuldebrev för ca 500 kr och då ingår support och hjälp med att fylla i avtalen korrekt. 

Det kan vara värt att betala några hundringar för att få till allt juridiskt korrekt.

Varför ett samboavtal?

När ni köper en bostad tillsammans kan det vara så att en part lägger lite mer på kontantinsatsen. Dessutom kan det vara så att en av er har svagare ekonomi och därmed kommer att bidra med mindre till det gemensamma boendet.

Sambolagen är till för att skydda den part som är i ekonomiskt underläge men ett samboavtal är en god investering för er båda två. Det kommer att reglera precis vad som gäller i det fall att ni väljer att flytta isär eller om någon avlider.

Samboavtalet reglerar:

  • Hur bostaden ska delas upp om ni separerar
  • Hur saker som ni äger tillsammans ska delas upp vid separation
  • Vilka saker som inte ska vara med i en bodelning

Det är viktigt att förstå att det som ingår i ett samboavtal är sådant som har direkt med bostaden att göra. Sådant som du har ägt innan ni flyttade ihop räknas inte med här. Det kan vara det du har på ett sparkonto eller kanske en bil eller båt.

En gemensam bostad

Om ni köper en bostad för att bo i den tillsammans kommer den också att ses som er gemensamma egendom. Det här är en nyckelpunkt. Om ni inte har något avtal som reglerar vem som äger vad av bostaden kommer den att delas lika er emellan om ni skiljs eller någon går bort.

Det spelar alltså ingen roll att du har betalat över 50 procent av bostaden då ni köpte den. Var syftet att köpa den tillsammans för att bo i den tillsammans ska ni också dela lika på den då ni skiljs.

Detta gäller även om bostaden sedan säljs med förlust. Ni får dela lika på vinst eller förlust om ni inte med avtal har förtydligat att så inte ska ske då livet eller döden skiljer er åt.

Sambolagen är dispositiv

Sambolagen är en lag med regler som är dispositiva. Det betyder att du kan ändra på reglerna genom att skriva nya avtal. För sambos som äger bostad tillsammans är det mycket viktigt att det finns både samboavtal och skuldebrev.

Varför skuldebrev?

Räcker det inte med samboavtalet för att se till att det inte blir hälften till var part automatiskt om ni går skilda vägar? Nej, det är inte riktigt så enkelt. Skuldebrevet är viktigt då en part har lagt mer till kontantinsatsen för bostaden.

Med skuldebrev kan paret reglera ojämnheten vad gäller kontantinsats för lägenheten. Det går att komma överens om hur mycket den som betalade mindre ska ge till den som stod för största kostnaden. På så vis kommer ägandet i bostaden att jämnas ut.

Även om den som betalade mindre kontantinsats inte betalar av hela skulden då det blir separation eller dödsfall kommer skuldebrevet att göra det tydligt hur bostaden ska fördelas. Blir det en förlustaffär efter separation kan skuldebrevet också säkra att den som lagt ut en större kontantinsats blir ersatt för detta på rätt sätt.

Skuldebrevet + samboavtal

Här kommer en otroligt viktig punkt. Det är ingen mening med att skriva skuldebrev mellan sambos om det inte finns ett samboavtal som stöttar detta. Den svenska Sambolagen gör nämligen gällande att det är Sambolagens regler som gäller om det inte finns ett giltigt samboavtal.

Det går inte att hänvisa till skuldebrevet som säger något annat än Sambolagen. Om det finns ett samboavtal som styrker det som står i skuldebrevet är ni på torra land med det som ni har kommit överens om.

lös problemet för några hundralappar:
På juridiskadokument.nu kan du köpa ett paket med samboavtal och skuldebrev för ca 500 kr och då ingår support och hjälp med att fylla i avtalen korrekt. 

Det kan vara värt att betala några hundringar för att få till allt juridiskt korrekt.

Fördelar med att skriva samboavtal och skuldebrev

Det är givetvis en trygghet att Sambolagen finns att luta sig mot. Samtidigt bör du som köper bostad och blir sambo tänka på att det finns fördelar med att skriva egna avtal. När ni har utformat samboavtal och skuldebrev i enlighet med egna behov och intressen kan det motverka kommande konflikter.

  • Ni behöver inte dela 50-50 vid en separation
  • Ni vet tydligt vem som äger vad om ni flyttar isär