Lån utan UC

Du kan få svårare att få ett lån om du under en period har gjort många kreditprövningar (uc). Detta gör att många vill undvika att göra dessa då det kan innebära att det blir svårare att få ett lån. En annan anledning till att låna utan uc kan vara att man vill kunna ta flera lån samtidigt utan att låneutgivaren upptäcker det. Detta rekommenderas inte i de allra flesta fall och bör undvikas.

För tillfället samlar vi inte information om banker som tillåter lån utan UC utan vi rekommenderar att du undviker ett sådant lån.

Kortfattat om UC

Upplysningscentralen, förkortat UC, är ett företag som ägs av bland annat Sveriges största banker. Här samlas information om din svenskars kreditvärdighet. Man samlar in informationen från bankerna själv, skatteverket och från ett antal olika finansinstitut.

Varför måste man göra en UC?

De allra flesta banker vill följa det som kallas för god banksed. Detta innebär att de inte vill låna ut pengar till dig om de inte tror att du har möjlighet att återbetala dessa pengar. För att kunna göra en sådan bedömning gör bankerna en kreditprövning som är en del i att bedöma hur stort lån du kan ta och till vilken ränta du kan få låna.

Hur påverkas kreditvärdigheten av kreditprövningen?

I systemet registreras alla kreditprövningar som du gör och har du flera sådana samtidigt sänks din kreditvärdighet. Det finns ett glapp mellan den registrerade prövningen och när banken registrerar att du har tagit ett lån hos dem. Så om du exempelvis har gjort fyra kreditprövningar för att ta lån och sedan gör en femte så vet inte den femte banken att du ännu inte har accepterat de andra låneerbjudandena.