Lagfartskostnad – Hur du beräknar lagfart

Av: , Uppdaterad: 2020-10-06

Lagfartskostnad

Vad är lagfart?

Lagfart = bevis på registrerad ägare av fastighet. När man köper, ärver eller övertar en fastighet så måste man ansöka om lagfart hos inskrivningsmyndigheten/Lantmäteriet. Det innebär att man registreras som ägare av fastigheten och man blir då lagfaren ägare.

Lagfartskostnader

Kostnaden för lagfarten kan du inte baka in i ditt bolån. Du måste därför spara ihop till kostnaden (utöver din kontantinsats) eller låna dessa pengar som ett privatlån/blancolån.

Kostnaden för att få lagfart består av två delar:

  1. Expeditionsavgift: 825 kr
    Administrativ kostnad för att inskrivningsmyndigheten hanterar ärendet.
  2. Stämpelskatt: 1,5 % av köpeskillingen eller på taxeringsvärdet om detta är högre.
    För juridiska personer/företag är stämpelskatten 4,25%

Exempel:
Du köper en fastighet för 1.000.000 kr.
Stämpelskatten blir då: 15.000 kr 
Administrativ avgift: 825 kr.
Din totala kostnad för lagfart: 15.825 kr.

Om taxeringsvärdet är högre än köpeskillingen så skall lagfartskostnaden beräknas på taxeringsvärdet istället för köpeskillingen.

Lantmäteriet lagfart – Registrering av ny ägare?

Det är vanligtvis banken som söker lagfart åt dig när du köper en fastighet.
Om inte banken gör det åt dig så kan du göra det själv genom att besöka Inskrivningsmyndigheten och ansöka med hjälp av e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du ansöka med denna blankett som du skickar in in till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje