Ränteskillnadsersättning – Så beräknas den

Av: , Uppdaterad: 2021-06-14

Ränteskillnadsersättning bolån

När du vill vill lösa ett bolån i förtid, dvs betala av ett bolån som är bundet har banken rätt att ta ut en avgift. Avgiften kallas för ränteskillnadsersättning (ofta förkortad RSE). Banken tar ut denna avgift för att täcka upp för de pengar banken förlorar för att du löser bolånet i förtid.

Om ränteskillnadsersättning

När du binder ditt lån så har du en bindningstid som banken har räknat in som framtida inkomster och om du då löser lånet i förtid kommer banken att förlora framtida intäkter på grund av detta. Banken har då rätten att ta ut ränteskillnadsersättningen. Du kan alltid lösa lånet när du vill vilket du har rätten till enligt konsumentkreditlagen.

 • Ränteskillnadsersättning är den avgift som banken kan ta ut om du löser ditt bundna lån i förtid.
 • Avgiften beräknas av banken och beror på lånets storlek, kvarstående bindningstid, din ränta och en jämförelseränta.
 • Du kan slippa att betala ränteskillnadsersättning om du flyttar över lånet till den nya bostaden när du säljer bostaden och köper en ny

Så beräknas ränteskillnaden

Beräkningen för ränteskillnaden styrs av finansinspektionen och konsumentkreditlagen.

Tyvärr är det inte enkelt att få information om hur banken beräknar denna avgift (se mer nedan) och många lånekonsumenter har ofta funderingar på hur detta egentligen går till.

 • Lånebeloppet vid lösningstillfället – Förenklat så styrs avgiften av ditt lånebelopp vid tillfället du skall lösa lånet.
 • Bindningstiden – Den återstående bindningstiden, det vill säga den tid har du kvar att betala av på lånet.
 • Ränta samt jämförelseränta – Räntan på ditt lån och en jämförelseränta (räntan på statsskuldsväxlar och stadsobligationer).

Banken gör en beräkning för varje enskilt fall och använder olika modeller för att beräkna summan. Det finns dock en så kallad schablonmetod (förenklat en ungefärlig metod) för att göra beräkningarna. Se gärna räkneexemplet nedanför.

Schablonmetod för att beräkna Ränteskillnadsersättning

 L x B x (R – J) = Ränteskillnadsersättning

 • L = Din Låneskuld
 • B = Återstående bindingstid i år
 • R = Din ränta för lånet
 • J = Jämförelseräntan

Om du därmed har låneskulden L = 100000 kr, Bindingstiden B = 10 år, Räntan R = 5 % (0,05) och Jämförelseräntan J = 2,5 % (0,025) så beräknas ränteskillnadsersättningen med denna schablonmetod enligt:

 •  100000 x 10 x (0,05 – 0,025) = 25000 kr

Notera här att detta endast är en ungefärlig beräkning och att det är framförallt jämförelse räntan som kan fås fram på olika vis. För att få fram denna ränta används antingen den aktuella räntan på statsskuldsväxlar eller räntan på statsobligationer.

 • Om det är mindre än ett år kvar till din räntebindning ändras används räntan för statsskuldsväxlar.
 • Om det är mer än ett år kvar till din räntebindning ändras används räntan för statsobligationer.

💡Nyhet! – nu kan man även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo
Lendo.se kan du jämföra räntor på bolån och lånelöften hos flera olika banker med en enda ansökan. Du får en lista presenterad med bankernas lånelöften och räntor. Du väljer sedan själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Du kan även använda Lendo för att sänka räntorna på dina befintliga bolån.

Det är helt gratis att använda deras tjänster och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Går det att slippa ränteskillnadsersättningen vid bostadsförsäljning?

Självklart är det positivt för den som löser sitt lån vid en bostadsförsäljning att få så låg ränteskillnadsersättning som möjligt eller att slippa den helt.

Att slippa avgiften helt är möjligt om du byter bostad, dvs säljer en bostad och köper en ny. Då kan möjligheten finnas att ta med sig lånet, eller i alla fall delar av lånet, till din nya bostad. Då kan du slippa att behöva betala ränteskillnadsersättningen eller få en mindre summa som avgift. Att flytta sitt bolån från en bostad till en annan kallas för att göra ett säkerhetsbyte.