Ränteskillnadsersättning

Så fungerar ränteskillnadsersättningen När du vill vill lösa, dvs betala av, ett bolån som är bundet har banken rätt att ta ut en avgift, kallad ränteskillnadsersättning (ofta förkortad RSE), för de pengar som banken förlorar för att du löser bolånet.

Vad är en ränteskillnadsersättning?

Sammanfattning av artikeln
  • Ränteskillnadsersättning är den avgift som banken kan ta ut om du löser ditt bundna lån i förtid.
  • Avgiften beräknas av banken och beror på låneskuld, kvarstående bindningstid, din ränta och en jämförelseränta.
  • Du kan minska avgiften eller slippa den om du säljer en bostad och köper en ny.
När du binder ditt lån så har du en bindningstid som banken har räknat in som framtida inkomster och om du då löser lånet kommer banken att förlora framtida intäkter på grund av detta. Banken har då rätten att ta ut ränteskillnadsersättningen. Du kan alltid lösa lånet när du vill vilket du har rätten till enligt konsumentkreditlagen. Beräkningen för ränteskillnaden styrs av finansinspektionen och konsumentkreditlagen. Tyvärr är det inte enkelt att få information om hur banken beräknar denna avgift (se mer nedan) och många lånekonsumenter har ofta funderingar på hur detta egentligen går till. Förenklat så styrs avgiften av ditt lånebelopp vid tillfället du skall lösa lånet, den återstående bindningstiden, räntan på ditt lån och en jämförelseränta (räntan på statsskuldsväxlar och stadsobligationer).  

Går det att slippa avgiften vid bostadsförsäljning?

Självklart är det positivt för den som löser sitt lån vid en bostadsförsäljning att få så låt ränteskillnadsersättning som möjligt eller att slippa den helt. Att slippa avgiften helt är framförallt möjligt om du byter bostad, dvs säljer en bostad och köper en ny. Då kan möjligheten finnas att ta med sig lånet, eller i alla fall delar av lånet, till din nya bostad. Då kan du slippa att behöva betala ränteskillnadsersättningen eller få en mindre summa som avgift.

Hur beräknas avgiften?

Som vi redan har nämnt i den här artikeln så är det inte lätt att göra en beräkning på vad man kommer att få för ränteskillnadsersättning av banken. Banken gör en beräkning för varje enskilt fall och använder olika modeller för att beräkna summan. Det finns dock en så kallad schablonmetod (förenklat en ungefärlig metod) för att göra beräkningarna. Den fungerar på följande vis: $ L \cdot B \cdot (R - J) $ där
  • L = Din Låneskuld
  • B = Återstående bindingstid i år
  • R = Din ränta för lånet
  • J = Jämförelseräntan
Om du därmed har låneskulden L = 100000 kr, Bindingstiden B = 10 år, Räntan R = 5 % (0,05) och Jämförelseräntan J = 2,5 % (0,025) så beräknas ränteskillnadsersättningen med denna schablonmetod enligt: $ 100000 \cdot 10 \cdot (0,05 - 0,025) = 2500 kr $ Notera här att detta endast är en ungefärlig beräkning och att det är framförallt jämförelse räntan som kan fås fram på olika vis. För att få fram denna ränta används antingen den aktuella räntan på statsskuldsväxlar eller räntan på statsobligationer. För valet här gäller att
  • Om det är mindre än ett år kvar till din räntebindning ändras används räntan för statsskuldsväxlar.
  • Om det är mer än ett år kvar till din räntebindning ändras används räntan för statsobligationer.

Läs mer artiklar: