Ränteskillnadsersättning

Av: , Uppdaterad: 2020-10-05

När du vill vill lösa, dvs betala av, ett bolån som är bundet har banken rätt att ta ut en avgift, kallad ränteskillnadsersättning (ofta förkortad RSE), för de pengar som banken förlorar för att du löser bolånet.

Kort om ränteskillnadsersättning

 • Ränteskillnadsersättning är den avgift som banken kan ta ut om du löser ditt bundna lån i förtid.
 • Avgiften beräknas av banken och beror på låneskuld, kvarstående bindningstid, din ränta och en jämförelseränta.
 • Du kan minska avgiften eller slippa den helt om du säljer en bostad och köper en ny.

Banken har beräknat bindningstid

När du binder ditt lån så har du en bindningstid som banken har räknat in som framtida inkomster och om du då löser lånet kommer banken att förlora framtida intäkter på grund av detta. Banken har då rätten att ta ut ränteskillnadsersättningen. Du kan alltid lösa lånet när du vill vilket du har rätten till enligt konsumentkreditlagen.

Jämför bolån och lånelöften

Den enda som förlorar på att inte jämföra bankerna är du själv.
Lånekoll.se hjälper dig att söka lånelöfte eller jämföra räntorna på dina nuvarande bolån eller privatlån. De presenterar sedan erbjudanden från upp till 30 st olika banker åt dig på en lista. Du väljer sedan själv om du vill acceptera någon av bankernas erbjudanden eller inte. Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan hos Lånekoll.se.

Så beräknas ränteskillnaden

Beräkningen för ränteskillnaden styrs av finansinspektionen och konsumentkreditlagen.

Tyvärr är det inte enkelt att få information om hur banken beräknar denna avgift (se mer nedan) och många lånekonsumenter har ofta funderingar på hur detta egentligen går till.

 • Lånebeloppet vid lösningstillfället – Förenklat så styrs avgiften av ditt lånebelopp vid tillfället du skall lösa lånet.
 • Bindningstiden – Den återstående bindningstiden, det vill säga den tid har du kvar att betala av på lånet.
 • Ränta samt jämförelseränta – Räntan på ditt lån och en jämförelseränta (räntan på statsskuldsväxlar och stadsobligationer).

Går det att slippa ränteskillnadsersättningen vid bostadsförsäljning?

Självklart är det positivt för den som löser sitt lån vid en bostadsförsäljning att få så låg ränteskillnadsersättning som möjligt eller att slippa den helt.

Att slippa avgiften helt är framförallt möjligt om du byter bostad, dvs säljer en bostad och köper en ny. Då kan möjligheten finnas att ta med sig lånet, eller i alla fall delar av lånet, till din nya bostad. Då kan du slippa att behöva betala ränteskillnadsersättningen eller få en mindre summa som avgift.

Hur beräknas avgiften?

Som vi redan har nämnt i den här artikeln så är det inte lätt att göra en beräkning på vad man kommer att få för ränteskillnadsersättning av banken. Banken gör en beräkning för varje enskilt fall och använder olika modeller för att beräkna summan.

Det finns dock en så kallad schablonmetod (förenklat en ungefärlig metod) för att göra beräkningarna. Se gärna räkneexemplet nedanför.

Schablonmetod för att beräkna Ränteskillnadsersättning

 L x B x (R – J) = Ränteskillnadsersättning

 • L = Din Låneskuld
 • B = Återstående bindingstid i år
 • R = Din ränta för lånet
 • J = Jämförelseräntan

Om du därmed har låneskulden L = 100000 kr, Bindingstiden B = 10 år, Räntan R = 5 % (0,05) och Jämförelseräntan J = 2,5 % (0,025) så beräknas ränteskillnadsersättningen med denna schablonmetod enligt:

 •  100000 x 10 x (0,05 – 0,025) = 25000 kr

Notera här att detta endast är en ungefärlig beräkning och att det är framförallt jämförelse räntan som kan fås fram på olika vis. För att få fram denna ränta används antingen den aktuella räntan på statsskuldsväxlar eller räntan på statsobligationer.

 • Om det är mindre än ett år kvar till din räntebindning ändras används räntan för statsskuldsväxlar.
 • Om det är mer än ett år kvar till din räntebindning ändras används räntan för statsobligationer.

Läs mer om lån

Kanske är du också intresserad av;