Bolån utan fast anställning

Av: , Uppdaterad: 2024-01-10

Bolån utan att ha fast anställning

Dagens samhälle är fullt av egenföretagare, projektanställda, timarbetare, och människor på vikariat. Faktum är att dessa typer är Sveriges vanligaste anställningsform. Varför är det då svårt för dig och de 450 000 andra svenskar som sitter i samma situation med att försöka få bolån utan fast anställning?

I den här texten går vi igenom alla banker som erbjuder bolån trots att du inte har någon fast anställning. Läs också om varför storbankerna ställer höga krav på dig som låntagare.

Varför är det skillnad mellan olika anställningar?

Varför är en fast anställning för ett bolån viktigt för exempelvis Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken och länsförsäkringar?

Det är naturligtvis viktigt för att banken ska veta hur mycket en person tjänar innan banken ger ut ett bolån.

Detta eftersom en stabil inkomst fungerar som en försäkring mot att låntagaren kommer kunna betala tillbaka pengarna han eller hon lånat.

Men bara för att en person inte har en fast anställning behöver det inte betyda att hon inte kan visa upp en stabil inkomst.

I listan nedanför finns tre banken som alla godkänner bolån även om du inte har en fast anställning.

Banker som erbuder bolån utan fast anställning

Nordax Bank

Den svenska banken Nordax är en av de största bankerna inom nischade bolån. Nordax erbjuder både fast och rörlig ränta på sina bolån. Banken kräver inte fast anställning utan utgår istället på din betalningsförmåga.

Bluestep bank

Också en svenska nishbank, Bluestep erbjuder bolån oberoende av din anställningsform. Banken erbjuder både fast och rörlig ränta på ditt bolån.

SBAB bank

SBAB gör undantag och godkänner bolån där låntagaren inte har en fast anställning. Banken kräver dock att minst en i hushållet har en permanent inkomst. I vissa fall behöver också anställningen och inkomsten styrkas i form av anställningsintyg och lönespecifikation.

Tips:
Lendo.se kan du jämföra Nordax, Bluestep, SBAB:s och flera andra bankers villkor, hur mycket du får låna och till vilken ränta. Detta med endast en ansökan som helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker om att jämföra bankerna.

Vad är en fast anställning?

Med fast anställning, eller som det egentligen heter tillsvidareanställning, avses att en anställd är anställd ”tillsvidare” utan att det finns någon bestämd tidpunkt då anställningen tar slut.

En tillsvidareanställning måste sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren, för att upphöra och för att arbetsgivaren skall kunna säga upp en anställd från en tillsvidare anställning krävs att det föreligger ”saklig grund”. Ett exempel på saklig grund är brist på arbete.

Begreppet ”fast anställning” är ett uttryck som används i vardagligt språkbruk istället för tillsvidareanställning, som är den juridiska termen. Med begreppen fast anställning och tillsvidareanställning avses således samma sak även om tillsvidareanställning är den korrekta benämningen enligt den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Vad säger storbankerna?

Långivaren, alltså banken, har egentligen inga regler som de måste förhålla sig till när det avgöra om en person ska få ett bolån eller inte. Du kan alltså bli beviljad ett bolån utan fast anställning hos alla banker i teorin. Det är dock skillnad i praktiken.

En låntagare som är fast anställd har traditionellt haft bättre återbetalningsförmåga jämfört med någon utan tillsvidareanställning, chansen att få bolån hos någon av de större bankerna har därför vara bättre om du har en fast anställning.

Men samhället och ekonomi förändras och så gör också normer och regler på bolånemarknaden. Långivare som Nordax, Bluestep och SBAB har börjat granska varje låntagares ekonomiska situation och utvärderar personens kreditvärdighet utifrån inkomster genom flera källor av intäkter än bara en anställning. Bolån utan fast anställning är alltså enklare att få idag jämfört med tidigare.

Ett bolån är oftast det största lån en person har, därför är det viktigt för långivaren att säkerställa att personen kommer kunna betala tillbaka lånet.

En anställning har traditionellt sett fungerat som en säkerhet för långivaren om att personens ekonomi är stabil och att låna ut till ett bolånet är lägre risk.

Men nya anställningsformer skapar nya säkerheter för långivarna och nu handlar det om hur långivarna väljer att avgöra personens återbetalningsförmåga oavsett anställningsformer.

En säkerhet kan exempelvis vara ett varumärke, eller ett långtidsuppdrag som frilansare, även andra situationer och inkomster som uppståt ur den moderna ekonomin är något som bankerna får försöka avgöra risken i. Även vissa banker har börjat acceptera bolån utan fast anställning.

Idag är det allt vanligare att en person har flera uppdrag och får intäkter genom pengar som exempelvis egenföretagare, dessa personer behöver också få bolån. Lån utan fast anställning är någon alla banker behöver och kommer anpassa sig till.

Att tänka på om du söker bolån genom någon av de större bankerna

Om du ansöker om ett bolån hos av de större bankerna är det viktigt att du pratar med långivare, alltså banken, om hela din ekonomiska situation.

Berätta gärna vilken anställningsform du har, hur din ekonomi ser ut och om/vilka inkomster du från olika verksamheter, detta för att långivaren, banken, i din ansökan om bolån ska få en så bra bild över din återbetalningsförmåga, alltså hur väl du kommer betala av ditt lån.

Din kreditvärdighet ökar dina chanser att få ett bolån, eftersom långivaren vill att du betala av ditt lån och vill veta om du kommer kunna klara av det. Du ansöker om ett bolån enklast via långivaren hemsida. Det går alltid att förhandla och diskutera med banken. Detta gör du enklast genom ett möte, det går också bra på telefon. Dina chanser förbättras alltid om du kan etablera en kontakt på banken du ansöker om bolånet.

Avgör anställningsform din återbetalningsförmåga?

Långivaren bryr sig egentligen inte så mycket om vilken anställning du har när de avgör om du ska få bolånet eller inte. Men eftersom en bostad kostar mycket vill därför långivaren säkerställa sig om att personens ekonomi är solid innan långivare ger ut ett nytt lån.

Ansöker du om lån hos en långivare kommer företaget vilja veta hur bra din ekonomi är, oavsett om du tar ett bolån eller ett vanlig lån. Ansökan innebär att en bank, alltså långivare i detta fallet väljer, om ett lån blir beviljat.

Jämför vilka olika erbjudanden du kan få, desto fler erbjuden du får desto bättre. En ansökan fler är alltid bättre. En bank tar inte ut en avgift för ansökan vilket innebär att det alltid kan vara värt att prova och jämför.

Vad är en bra bolåneränta?

Vilken ränta är bra för ett bolån? Svaret varierar men du ska alltid försöka få en så låg ränta som möjlighet för ditt bolån. Även du söker bolån utan fast anställning finns det goda möjligheter att en bra ränta. Det bästa metoden för att se om du har en bra bolåneränta är att göra flera olika ansökningar och jämför dem med varandra.

Du kan också fråga bankerna om varför du fått bättre erbjudande hos en annan långivare, ibland kan de komma med ett bättre erbjudande. Skicka ett email eller be om ett möte där du kan framföra dina åsikter och förslag på nytt upplägg.