Flytta bolån till ny bostad – säkerhetsbyte

Av: , Uppdaterad: 2022-12-14

Flytta bundet bolån till ny bostad

Ett säkerhetsbyte innebär att du behåller ditt lån med samma villkor men byter säkerheten från den gamla bostaden till den nya. I detta fall slipper du att betala ränteskillnadsersättning eftersom du inte behöver lösa det gamla lånet.

Ränteskillnadsersättning är den ersättning som banken får för den förlust som uppstår då låntagaren löser ett lån på förhand, innan bindningstiden för räntan förfallit. Du som är låntagare har rätt att betala tillbaka ett bolån när du vill, men om räntan är bunden och du löser lånet på förhand så har banken rätt att ta ut en ersättning. För att slippa betala denna ränteskillnadsersättning vid köp av ny bostad kan du förhandla om ett säkerhetsbyte, där din nya bostad blir den nya säkerheten för lånet.

Görs nästan uteslutande med bundna bolån

Det finns flera fördelar med säkerhetsbyte. Om du har bundit räntan vid en låg nivå kan du behålla denna låga ränta trots att du byter bostad. Vidare är det bara säkerheten, alltså själva bostaden, som förändrats men löptiden på lånen ligger kvar och du slipper lösa dem. 

Banken gör alltid en individuell bedömning om ett säkerhetsutbyte kan godkännas. För att banken skall kunna godkänna en flytt av ditt bundna lån krävs det att du äger en ersättningsbostad som är värd tillräckligt mycket för att lånet skall kunna överföras. Det går alltså att flytta från en bostadsrätt till en villa om banken anser det likvärdigt. Det är din bank som avgör om du får flytta lånet eller inte.

Kan påverka amorteringen

När du gör ett säkerhetsbyte behåller du dina nuvarande räntevillkor och du behöver inte betala någon kostnad för att lösa dina bundna bolån i förväg. Däremot kan lånet komma att få en annan amorteringsplan. Detta har att göra med att ett säkerhetsbyte räknas som att ett helt nytt lån tecknas, du behåller samma ränta, men lånet innefattas av gällande regelverk för amorteringskrav. Har du till exempel tidigare haft ett amorteringsfritt lån kan du tvingas att amortera enligt rådande regelverk.

Viktigt att ha i åtanke är att du måste tillträda din nya bostad, alltså få nycklarna, innan du lämnar över nycklarna till din gamla bostad för att ett säkerhetsutbyte ska kunna genomföras.