Förvärvsgarantin – så fungerar den

Av: , Uppdaterad: 2020-07-06

Förvärvsgarantin är en statlig garanti som Boverket (Statens bokreditnämnd fram till 2012.) kan lämna ut till dig som köper en bostad för första gången. Garantin innebär att Boverket garanterar din räntebetalningar som förstagångsköpare av bostad.

Förvärvsgarantin – sammanfattning

  • Förvärvsgarantin kan lämnas ut till dig av Boverket via banken som förstagångsköpare av bostad.
  • Garantin kan komma att gälla dig, som har svårt att få bolån trots långsiktig betalningsförmåga, inte äger bostad sen tidigare, ska köpa en bostad för första gången.
  • Garantin innebär att boverket garanterar dina räntebetalningar till banken och på så sätt kan stärka din möjlighet att bli beviljad ett bolån.
  • Förvärvsgarantin fungerar som en försäkring för banken mot att förlora ränteintäkter vid ett bostadslån.

Den som kan komma att omfattas av förvärvsgarantin är den person som;

  • Ska köpa bostad för första gången.
  • Inte äger en bostad sen tidigare.
  • Har en långsiktig betalningsförmåga.
  • Trots ovanstående kriterier ändå har svårt att få lån.

Att du inte får låneansökan godkänd kan bero på att du har enstaka betalningsanmärkningar, eller någon enskild riskfaktor som att du till exempel inte är känd av banken sen tidigare. Förvärvsgarantin fungerar som en försäkring för banken mot att förlora ränteintäkter vid ett bostadslån.

Jämför bolån och lånelöften

Den enda som förlorar på att inte jämföra bankerna är du själv.
Lånekoll.se hjälper dig att söka lånelöfte eller jämföra räntorna på dina nuvarande bolån eller privatlån. De presenterar sedan erbjudanden från upp till 30 st olika banker åt dig på en lista. Du väljer sedan själv om du vill acceptera någon av bankernas erbjudanden eller inte. Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan hos Lånekoll.se.

Banken tar beslutar utifrån din betalningsförmåga

Innan banken godkänner eventuellt bolån så görs alltid en kreditprövning på dig. Det ligger även också hos banken att godkänna om möjligheten till förvärvsgaranti kan vara ett sätt att stärka upp din bolåneansökan. Ska banken godkänna möjligheten till förvärvsgaranti så måste du ha goda förutsättningar att kunna betala av amorteringar och räntan. Bostaden som du ska köpa måste vara tänkt att vara ett permanent boende, och du får heller inte äga en bostad sen innan.

Om du inte kan betala ditt lån

Förvärvsgarantin fungerar så att den garanterar betalningar av räntan upp till 100 000 kr i maximalt 10 år. Viktigt att veta är att förvärvsgarantin inte täcker amorteringar eller andra kostnader för lånet. Upptäcker du att du får problem med att betala av lånekostnaderna så måste du kontakta banken på en gång. Du kan aldrig avstå från att betala din lånekostnader och förvärvsgarantin täcker aldrig upp dina övriga lånekostnader.

Förvärvsgarantin täcker inte upp lånekostnader

Skulle du hamna i den situationen att du inte kan betala så kan du kontakta Boverket och be dem infria förvärvsgarantin. Då betalar Boverket dina uteblivna ränteinbetalningar och din skuld förflyttas sedan över till Boverket. Det betyder att du har en skuld till Boverket i fortsättningen.

För att få information om du kan få bolån med hjälp av förvärvsgarantin så måste du kontakta din bank.

Banken tecknar förvärvsgarantin

Det är banken som tecknar förvärvsgarantin när ett bolån till en förstagångsköpare ska betalas ut. Banken betalar också en årlig avgift till Boverket. Det finns möjlighet för banken att säga upp garantin, men då sker ingen återbetalning av avgifterna till banken. Banken måste ha ett ramavtal med Boverket, för att kunna teckna förvärvsgaranti.

Läs mer om bolån och att köpa bostad