Hur fungerar amortering av lån?

Av: , Uppdaterad: 2020-07-06

När man tar ett lån så kommer också frågan om amortering av lån. För en del kan amorteringar eller avbetalning av skuld som man också säger komma som en chock.

För det gäller att ha en bra amorteringsplan för sitt lån. Det betyder alltså en plan för hur du betalar av ditt lån.

amortering av lån

Så fungerar amortering av lån

  • Ha en genomtänkt och bra amorteringsplan
  • Du kan välja att amortera på olika sätt.
  • Rak amortering innebär att du har samma summa under hela amorteringsplanen.
  • Vid ett annuitetslån bestäms belopp för ränta och amortering vid varje betalningstillfälle.
  • Vid en serieplan så är amorteringarna små i början för att sedan växa och bli större.
  • Olika typer av lån har olika amorteringsplaner så det är viktigt att kontrollera vilket typ av lån du ansöker om.

Amortering handlar om att betala av delar av lånet, men det kan också handla om att betala av hela lånet, det vill säga hela beloppet. Du kan alltså amortera på olika sätt enligt din amorteringsplan. Hur olika amorteringsplaner ser ut ska vi gå igenom i nästa avsnitt.

Jämför jämför jämför

Den enda som förlorar på att inte jämföra bankerna är du själv.
Lånekoll.se jämför privatlån, bolån och billån åt dig gratis och presenterar sedan erbjudanden från upp till 30 st olika banker åt dig på en lista.
Du väljer sedan själv om du vill acceptera någon av bankernas erbjudanden eller inte.
Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan hos Lånekoll.se.

Vanliga amorteringsplaner – amorteringsfritt lån

Först ska vi berätta om amorteringsfritt lån. Ett amorteringsfritt lån innebär att man måste betala tillbaka hela beloppet på samma gång. Man betalar av hela skulden innan löptidens slut. På ett amorteringsfritt lån så sker inga amorteringar under hela tiden.

Sedan har vi så kallad rak amortering, vid en rak amortering så är amorteringssumman konstant vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar då över tiden likaså kapitalskulden, och räntorna. Ett annat sätt är annuitetslån.

Annuitetslån

Vid avbetalning av ett annuitetslån så bestäms ett bestämt belopp för amortering och ränta vid varje betalningstillfälle. Räntedelen av beloppet minskar med tiden, och i takt med att skulden minskar så ökar på så sätt amorteringsdelen. Något som är en fördel med annuitetslån är att vid de första delbetalningarna så är de mindre än med rak amortering.

Serieplan

Serieplan är ett annat sätt att planera sin betalning, vid en serieplan så innebär det att vid varje tillfälle så växer amorteringsbeloppet med en bestämd faktor vid varje betalningstillfälle.

Vid en serieplan så är amorteringarna små i början och växer sedan och blir allt större. Denna typ av betalningsplan var vanligt på 60-70 talet då man förväntade att inflationen skulle sänka kostnaderna. Trappstegsplan används mest vid långa krediter och fungerar så att amorteringarna växer stegvis och inte på samma sätt som vid annuitetslån eller serieplanslån.

Betala tillbaka skuld

När du lånar pengar så ska man alltså betala tillbaka dem, och det kan man alltså göra på olika sätt. Det beror också på vilket typ av lån du ansöker om. Det är viktigt att du kontrollerar vilken typ av lån det är du ansöker om och vilka villkor som gäller runt det lånet. Vet du inte vilken typ av amortering som gäller med runt lånet kan du väldigt lätt hamna i problematik.

Räntans utveckling för olika lån

Räntans utveckling är viktigt att känna till på det det lån du ansöker om. Snabba lån kan till exempel ha extremt hög ränta samt höga förseningsavgifter och ännu högre ränta vid förseningar. Det finns alltså flera olika parametrar att förhålla sig till när man funderar på lån och amorteringar.

Vi hoppas att du fått mer inblick i vad det innebär att amortera och vad amortering innebär. Lycka till med dina amorteringar i framtiden.