Rörlig eller fast ränta vad gäller bolån

Av: , Uppdaterad: 2020-10-05

I det här inlägget går vi igenom vad rörlig eller fast ränta egentligen innebär. Vi går också genom fördelar och nackdelar med dem båda. Sen är det upp till dig att fatta beslut efter vad som passar dig bäst. Vi ger också tips om vad du kan tänka på som kan skapa en säkrare ekonomisk situation för dig.

rorlig-fast-ranta

Det skiljer rörlig och bunden ränta

 • Rörlig ränta styrs av marknadens rörelser eller stabilitet.
 • Bunden eller fast ränta är en ränta som är låst enligt överenskommelse med din bank.
 • Flexibel bindningstid innebär att du väljer att viss tid av lånets löptid ha rörlig och viss tid ha bunden ränta.
 • Efterfråga räntetak vid rörlig ränta.
 • Skapa en räntebuffert som täcker upp vid osäkrare perioder med rörlig ränta.

Rörlig ränta

En rörlig ränta på ett bolån innefattar en avtalstid på 3 månader. Att välja en rörlig ränta kan vara ett alternativ om det under en period varit låga räntor och låg inflation. Det handlar också om att du fortsätter att tro att läget kommer att fortsätta så. Rörlig ränta betyder att du låter dina räntor påverkas av de svängningar (eller stabilitet) som råder på marknaden.

Rörlig ränta innebär en viss osäkerhet för dig men det innebär då också att du kan tjäna pengar, det innebär en större risk. Men det är ett subjektivt beslut som du fattar utifrån dina förutsättningar och preferenser.

Historiskt sett så har den rörliga räntan inneburit lägre räntekostnader i längden men man vet aldrig vad som kan hända i framtiden. Om du har en rörlig ränta så gäller det att ha koll på räntemarknaden.

Fördelar med rörlig ränta

 • Historiskt sett har de med rörlig ränta varit vinnare
 • Flexibelt den dagen du vill sälja din bostad
 • Du kan enkelt jämföra bolån och byta bank vid bättre erbjudande om lägre ränta

Nackdelar med rörlig ränta

 • Du vet inte exakt vad din månadskostnad kommer vara i framtiden
 • Du har mindre att vinna i dessa tider när räntorna är rekordlåga

Ett bra tips är att spara undan den ränteskillnaden som ligger mellan rörlig och bunden ränta för att ekonomiskt bättre klara av framtida räntehöjningar. Du kan alternativt också amortera ner bolånet med samma summa.

Bunden ränta

Fast eller bunden ränta betyder att du låser din ränta och att den till skillnad från den rörliga räntan inte förändras. Det är perfekt för dig som vill känna trygghet och veta exakt vad du ska betala vid varje tillfälle.

Du kan ofta välja hur lång tid du vill binda din ränta, och då utgår man från den ränta som gällde vid det tillfälle som lånet betalades ut.

Du skapar en bättre förutsägbarhet med bunden ränta och undviker sådant som kan äventyra ekonomin. Du slipper också att hela tiden kolla upp räntemarknaden och kan på så sätt känna en lugnare tillvaro.

Fördelar med bunden ränta

 • Du vet hur mycket du ska betala varje månad och slipper oroa dig för framtida räntehöjningar
 • Du kan bli en vinnare om du tror på stigande räntor kommande år

Nackdelar med bunden ränta

 • Historiskt har man varit en förlorare på att binda räntan
 • Du får betala ränteskillnadsersättning ifall du vill sälja din bostad i förtid.
 • Du kan inte jämföra räntor och omförhandla ditt bolån

Det brukar inte tillkomma någon kostnad ifall du säljer din bostad och flyttar med dina bundna lån till den nya bostaden

Både rörlig och fast ränta?

Många banker erbjuder dig som låntagare att dela upp bindningstiderna på ditt bolån till flexibla bindningstider. Du kan då välja att ha en del av lånet med rörlig ränta och resten med en bunden ränta. På så sätt sprider du också ut riskerna för ditt bolån.

Exempel – bolån olika bindningstider

Vi säger att du tänkt låna 2 miljoner kr till en bostad. Du kan då välja att dela upp lånet i 3 delar för att enklare kunna kontrollera bindningstiderna för varje lån. Jag själv har valt detta alternativ även då jag har rörligt på alla mina delar.

 • Lånedel 1 (50%) – 1 000 000 kr med rörlig ränta
 • Lånedel 2 (25%) – 500 000 kr med 3 års bindningstid
 • Lånedel 3 (25%) – 500 000 kr med 5 års bindningstid

Vi hoppas att du med det här inlägget får bättre kunskap om vad rörlig eller bunden ränta egentligen handlar om. Tänk på att undersöka och avtala med din bank vad som gäller just dina ränteavtal. Men ju mer kunskap du har desto mer kan du påverka dina val runt räntor.

Tänk också på att efterfråga bolån med räntetak om du väljer att ha en del av ditt lån med  rörlig ränta, räntetaket skapar då en viss trygghet i den lite mer riskfyllda delen. Ett annat bra tips är också att skapa en räntebuffert som ger dig extra pengar då du eventuellt får högre kostnader en period med rörlig ränta.

Du kan sätta undan 2-3% extra de månader du har möjlighet och skapar på så sätt en buffert att kunna ta av när det skulle behövas.