Rörlig eller fast ränta – så fungerar det

Av: , Uppdaterad: 2020-07-06

I det här inlägget går vi igenom vad rörlig eller fast ränta egentligen innebär. Vi går också genom fördelar och nackdelar med dem båda. Sen är det upp till dig att fatta beslut efter vad som passar dig bäst. Vi ger också tips om vad du kan tänka på som kan skapa en säkrare ekonomisk situation för dig.

rorlig-fast-ranta

Det skiljer rörlig och bunden ränta

  • Rörlig ränta styrs av marknadens rörelser eller stabilitet.
  • Bunden eller fast ränta är en ränta som är låst enligt överenskommelse med din bank.
  • Flexibel bindningstid innebär att du väljer att viss tid av lånets löptid ha rörlig och viss tid ha bunden ränta.
  • Efterfråga räntetak vid rörlig ränta.
  • Skapa en räntebuffert som täcker upp vid osäkrare perioder med rörlig ränta.

Jämför bolån och lånelöften

Den enda som förlorar på att inte jämföra bankerna är du själv.
Lånekoll.se hjälper dig att söka lånelöfte eller jämföra räntorna på dina nuvarande bolån eller privatlån. De presenterar sedan erbjudanden från upp till 30 st olika banker åt dig på en lista. Du väljer sedan själv om du vill acceptera någon av bankernas erbjudanden eller inte. Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan hos Lånekoll.se.

Rörlig ränta påverkas av marknaden

Rörlig ränta kan vara ett alternativ om det under en period varit låga räntor och låg inflation. Det handlar också om att du fortsätter att tro att läget kommer att fortsätta så. Rörlig ränta betyder att du låter dina räntor påverkas av de svängningar (eller stabilitet) som råder på marknaden.

Rörlig ränta innebär en viss osäkerhet för dig men det innebär då också att du kan tjäna pengar, det innebär en större risk. Men det är ett subjektivt beslut som du fattar utifrån dina förutsättningar och preferenser.

Historiskt sett så har den rörliga räntan inneburit lägre räntekostnader i längden men man vet aldrig vad som kan hända i framtiden. Om du har en rörlig ränta så gäller det att ha koll på räntemarknaden.Rörlig eller fast ränta

Bunden ränta ger trygghet och en exakt månadskostnad

Fast eller bunden ränta betyder att du låser din ränta och att den till skillnad från den rörliga räntan inte förändras. Det är perfekt för dig som vill känna trygghet och veta exakt vad du ska betala vid varje tillfälle.

Du kan ofta välja hur lång tid du vill binda din ränta, och då utgår man från den ränta som gällde vid det tillfälle som lånet betalades ut.

Du skapar en bättre förutsägbarhet med bunden ränta och undviker sådant som kan äventyra ekonomin. Du slipper också att hela tiden kolla upp räntemarknaden och kan på så sätt känna en lugnare tillvaro.

Både rörlig och fast ränta?

Många banker erbjuder dig som låntagare att dela upp bindningstiderna på ditt lån till flexibla bindningstider. Du kan då välja att ha en del av lånet med rörlig ränta och resten med en bunden ränta. På så sätt sprider du också ut riskerna för ditt lån.

Vi hoppas att du med det här inlägget får bättre kunskap om vad rörlig eller bunden ränta egentligen handlar om. Tänk på att undersöka och avtala med din bank vad som gäller just dina ränteavtal. Men ju mer kunskap du har desto mer kan du påverka dina val runt räntor.

Tänk också på att efterfråga bolån med räntetak om du väljer att ha en del av ditt lån med  rörlig ränta, räntetaket skapar då en viss trygghet i den lite mer riskfyllda delen. Ett annat bra tips är också att skapa en räntebuffert som ger dig extra pengar då du eventuellt får högre kostnader en period med rörlig ränta.

Du kan sätta undan 2-3% extra de månader du har möjlighet och skapar på så sätt en buffert att kunna ta av när det skulle behövas.