Räntekalkylator – Beräkna hur stor räntan är

I den här enkla kalkylatorn kan du beräkna summan i kronor som en en ränta ger på ett viss belopp. Du kan se vad den totala årliga räntesumman blir och vad denna summa blir om den betalas per månad. Syftet med just den här kalkylatorn är att enkelt och snabbt kunna räkna ut vad en ränta ger för summa i kronor.

För att se räntesumman fyller du i total summa i kronor och skriver sedan i räntan.

1. Välj ränta och summa

Summa i kronor: Summan pengar du vill beräkna räntan av

Ränta:

2. Så stor är räntan av beloppet

kr per år
Av kr är % räntan beloppet ovan per år.
kr per mån
Av kr är % räntan beloppet ovan per månad.

Så beräknas ränta

Vid ränteberäkningar så används procenträkning. Ordet procent betyder hundradelar av så om du har procenten 10 % så betyder det tio hundradelar.

Procent kan skrivas i olika former: procentform, decimalform och som bråktal. Exempelvis är 10% = 10/100 = 0,1.

För att räkna ut räntan av ett belopp så är det enklast att först göra om räntan till decimalform. Det gör du genom att dividera ränta med talet 100. Så om du har räntan 6 % så gör du om räntan genom

6/100 = 0,06

Detta kan vi nu använda oss av för att beräkna räntan av ett belopp. Om beloppen är 80 000 kr så får vi 6 % ränta av detta belopp genom beräkningen:

0,06*80000 = 4800 kr.

Kommentera eller fråga

Kommentera eller Fråga

Vi visar aldrig den eller delar den till någon annan.