Räntekalkylator – Beräkna räntan på ett belopp

Räkna ut räntebelopp - kalkylator

Räntekalkylatorn nedan hjälper dig att beräkna ränta och vilka kostnader räntan genererar. Den visar både den årliga räntesumman och vad denna summa blir om den istället delas upp per månad.

Ränta anges normalt sett i procent (%).

1. Välj ränta och summa

Summa i kronor: Summan pengar du vill beräkna räntan av

kr

Ränta:

%

2. Så stor är räntan av beloppet

kr per år
Av kr är % räntan beloppet ovan per år.
kr per mån
Av kr är % räntan beloppet ovan per månad.

OBS, använd punkt (.) istället för komma (,) om du exempelvis vill räkna med 3.5 % i ränta.

Jämför räntor på privatlån & bolån

Lendo.se jämför privatlån, bolån och billån åt dig gratis och presenterar sedan erbjudanden från ett stort antal olika banker åt dig på en lista. Du väljer sedan själv om du vill acceptera någon av bankernas erbjudanden eller inte.

Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan hos Lendo.

Så beräknas ränta

Vid ränteberäkningar så används procenträkning. Ordet procent betyder “hundradelar av” så om du har procenten 10 % så betyder det tio hundradelar.

Procent kan skrivas i olika former: procentform, decimalform och som bråktal. Exempelvis är 10 % = 10/100 = 0,1.

För att räkna ut räntan av ett belopp så är det enklast att först göra om räntan till decimalform. Det gör du genom att dividera räntan med talet 100. Om du har räntan 6 % så gör du om räntan genom att räkna:

6/100 = 0,06

Detta kan vi nu använda oss av för att beräkna räntan av ett belopp. Om beloppen är 80 000 kr så får vi 6 % ränta av detta belopp genom beräkningen:

0,06*80000 = 4800 kr.

Vi vill räkna ut hur mycket 4 % är av summan 350.000 kr.
4 % = 0,04
0,04 * 350.000 = 14.000 kr.
Svar: Räntan är 14.000 kr.

Ränteavdrag (30% + 21%)

Om man lånar pengar i Sverige som privatperson så får man göra avdrag för räntekostnaderna i deklarationen varje år. Det innebär att man får tillbaka en del av sina sina räntekostnader varje år. Detta är i princip alltid förtryckt i deklarationen så det är inget man behöver fylla i själv.

På räntekostnader upp till 100.000 kr får man tillbaka 30 %. På räntekostnader som överstiger 100.000 kr får man tillbaka 21 %.

Du har betalat 50.000 kr totalt i räntekostnader under året. Denna summa dras av i deklarationen. Du får tillbaka 30% av denna kostnad i form av skatteåterbäring. 50.000 * 0,3 = 15 000 kr. Du får alltså tillbaka 15 000 kr.
Din verkliga räntekostnad är då 35 000 kr efter ränteavdraget.

Defintioner

Ränta är priset/kostnaden för pengar. Den betalas av den som lånar pengar till den som lånar ut pengar.

Inlåningsränta är den ränta som man får på sina pengar om man sätter in (deponerar) pengar på banken.
Utlåningsränta är motsatsen till inlåningsränta. Det är alltså den ränta man betalar när man lånar pengar av banken.

Räntevillkor reglerar hur räntan utvecklas.

Räntesats visar storleken på räntan, vanligtvis i procent (%)

Nominell ränta är den “vanliga räntan”. Det är den räntesats som anges i till exempel skuldebrev eller i lånehandlingar. Det är även den nominella räntan som oftast visas på bankernas hemsidor.
Effektiv ränta är den nominella räntan plus eventuella avgifter.

Rörlig ränta innebär att räntan är rörlig och följer ett index, till exempel STIBOR eller LIBOR.
Fast ränta är motsatsen till rörlig. Det innebär istället att räntan är fast och ändras inte under en bestämd tid. Vanliga bindningstider för boräntor är till exempel 2,5 och 10 år.

Räntedagsbas beskriver hur antal dagar ska räknas när vid beräkning av räntan.

Styrräntan – reporäntan

Reporäntan kallas ofta även för styrräntan. Det är den ränta som den svenska Riksbanken lånar och lånar ut pengar till. Den kallas styrränta eftersom den till stor del påverkar och styr marknadsräntorna i Sverige. 

Minusränta

Minusränta innebär att räntan (den nominella) är under 0 %. Anledningen till att man har minusränta är för att stimulera ekonomin, konsumtion och lån. Vanligtvis används minusränta för att ta ett land ur en lågkonjunktur.

Negativ realränta

Negativa realräntor innebär att inflationen i procent (%) är högre än räntan i procent (%).

Kommentera eller Fråga

Vi visar aldrig den eller delar den till någon annan.