Lånekostnad – Kalkylator

I den här kalkylatorn kan du få fram en uppskattning på hur stor din lånekostnad blir vid lån av ett visst belopp. Kalkylatorn tar hänsyn till om du väljer rak amortering eller annuitetslån. Om du inte är säker på vad du skall välja så börja med att göra beräkningar i annuitet. Det viktigaste för dig som planerar att ta ett lån är att du ser och lär dig hur mycket ditt lån kommer att kosta under låneperioden. Generellt gäller att ju längre avbetalningstid du har desto dyrare blir lånet.

1. Låneinformation
Ditt lånebelopp:

Ränta: Använd gärna den effektiva räntan

Återbetalningstid: Kallas ibland också för löptid

2. Lånekostnader och Avbetalning

2 Kommentarer

  1. siv karlsson skriver:

    Exemplet ovan förutsätter att räntan är densamma under hela återbetalningstiden.Det är inte säkert att så är fallet i verkligheten, bör kanske påpekas . Vad som styr ränteändringar och att de kan inträffa ofta eller sällan beroende på penningpolitiken är ett stort och svårt ämne.

    • Hittalånet.se skriver:

      Hej Siv och tack för en bra kommentar, nej så är förstås fallet, särskilt med bostadslån. Tyvärr så är det svårt att få med en rörlig ränta i en sådan här kalkylator och man får nog se beräkningarna som till viss del ungefärliga och att man får en bra bild över hur lånekostnad och återbetalning (amortering) kan komma att se ut under sin lånetid.

Kommentera eller Fråga

Vi visar aldrig den eller delar den till någon annan.