Låna till aktier | belåning av aktiedepå

Av: , Uppdaterad: 2020-11-17

Låna till aktier

Det finns flera strategier vid köp av aktier. Finns det ett önskemål att investera i ett större belopp kan belåning av aktier vara en väg att gå. I grunden handlar det om att utöka sin egen aktieportfölj för att i förlängningen öka avkastningen. Det kan exempelvis vara en bra tidpunkt då börsen gör det mycket förmånligt och handla eller tidpunkten känns rätt att utöka en befintlig aktieportfölj.

Bygg upp en hävstångseffekt

Belåning av aktier innebär att det byggs upp en hävstång i aktieportföljen. Genom att låna pengar skapas möjligheten att få en större avkastning än vad som skulle varit möjligt utan belåning. Med ett mindre eget kapital går det att få ut ett större belopp. Tanken är att vinsten som uppstår täcker betalning av lånet samtidigt som det ökar på det egna kapitalet.

Risker med belåning

En hävstång uppstår inte för alla vilket är viktigt att komma ihåg. Handel med aktier är alltid ett risktagande och i värsta fall kan delar av eller hela det satsade beloppet gå förlorat och låntagaren står kvar med ett lån utan något värde.

Om värdet på aktieportföljen går ner kraftigt räknas det som en överbelåning. I det fallet är det viktigt att omgående betala in underskottet annars finns en risk att det blir en tvingande försäljning av aktierna.  

Hur mycket går det att belåna sina aktier

Belåningsvärde anger hur mycket pengar som en låntagare kan beviljas. Beloppet varierar utifrån vilken aktie och företag det handlar om. Ett väletablerat företag med stadiga aktier kan motivera ett lån upp till 80 % av värdet och mindre småbolag kan helt nekas att belånas.

Personliga förutsättningar

Som alltid baseras alla lån på personliga förutsättningar. Anställning, inkomster och övriga lån. Bara för att en bekant har blivit beviljad ett lån betyder det inte att andra per automatik kommer att beviljas. Först gäller att vissa grundkrav är uppfylld och nästa steg är att ta hänsyn till vilka aktier som är av intresse.

Strategier vid belåning av aktier

Belåning av aktier bör alltid göras med fokus på ett längre tidsperspektiv. Börsen kan alltid svänga och en kortsiktig strategi är aldrig att rekommendera då det innebär en väldigt stor risk. Det innebär att du inte bör låna pengar för investering i aktier om du:

  • Behöver pengar de närmaste åren
  • Är nära pension
  • Inte har kunskap och erfarenhet av aktier

Är det nära till pension är det onödigt att dra på sig lån som kan kräva många år innan de gett önskad avkastning. Samma sak gäller för den som inom de närmaste åren behöver pengar i form av handpenning för köp av fastighet och liknande. Framförallt är det viktigt att ha gedigen kunskap inom området för största chans att lyckas öka kapitalet.

När är det bra att investera?

Med stor kunskap inom aktier kan det finnas anledning att känna sig övertygad om att en viss aktie kommer att stiga i värde. Det kan handla om större investeringar eller andra förändringar ett visst företag kommer att genomföra. Ett annat tillfälle då det går att skapa en förtjänst är när börsen kraftigt gått ner och det går att göra bra fynd. Grunden till att kunna göra bra fynd hänger även det ihop med mycket kunskap om aktier.

Bra eller dåligt att låna till aktier?

Den stora frågan kvarstår – är det bra eller dåligt att belåna till köp av aktier? Svaret är: det beror på. Varje situation är unik och det gäller att se till sin egen kunskap. Aktier är en komplex värld med många risker och fallgropar. Rekommendationen är aldrig att börja med belåning av aktier för att lära sig handla.

Börja istället att bygga upp en aktieportfölj med ett mindre belopp för att allt eftersom förstå hur börsen beter sig och vad olika händelser betyder. Att bygga upp djupare kunskap kan ta många år, men i slutänden vara mer lönsam än att satsa väldigt stort från början och riskera att förlora det satsade kapitalet.