Olika typer av lån

Av: , Uppdaterad: 2024-07-08

olika typer av lån

Det finns ett stort antal olika typer av lån och krediter i Sverige. Det som främst skiljer dessa åt är om det krävs säkerhet eller inte. En annan skillnad är om lånebeloppet måste användas till ett specifikt ändamål – eller om pengarna får användas till vad som helst.

Artikelns innehåll:
1. Lån utan säkerhet
2. Lån med säkerhet
3. Lån med specifikt syfte
4. Låneförmedlare

Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet kallas även för blancolån. Att låna utan säkerhet innebär att lånet tecknas utan att någon tillgång eller ägodel behöver belånas/pantsättas. Det kan exempelvis vara privatlån och högkostnadskrediter men även avbetalningar och kreditkort. Ett lån utan säkerhet kan användas till vad som helst. Det finns alltså inga krav från banken på att du skall använda lånet till något specifikt som ett hus eller en bil exempelvis.

Den enda säkerhet banken/kreditgivaren har är ditt löfte att betala tillbaka lånet. Om du inte kan betala tillbaka lånet finns ingen tillgång direkt bunden till lånet som banken kan tvinga dig att sälja för att kunna betala lånet.

Om du inte kan betala tillbaka lånet kommer banken att gå till kronofogden som kommer att göra en utmätning av eventuella tillgångar du har eller din lön. Kronofogden kan då tvinga dig att sälja tillgångar och kan göra en utmätning av din lön vilket innebär att de drar pengar från din lön varje månad för att betala tillbaka dina skulder.

Lån utan säkerhet:
1.
Högkostnadskrediter
2. Kreditkort
3. Kontokredit
4. Konsumtionskredit / Delbetalning
5. Privatlån
6. Peer-to-Peer lån

Klicka för att gå direkt ner till önskad typ av lån

Högkostnadskrediter

 • Effektiv ränta på minst 30 %
 • Låna ca 1 kr – 20 000 kr
 • Omfattas av högkostnadskreditslagen

Högkostnadskrediter är lån/krediter som har en effektiv ränta på över 30 % (+ referensräntan). Dessa omfattas av högkostnadskreditlagen och har därmed fler restriktioner än övriga lån och krediter.

Högkostnadskrediter får maximalt ha en nominell ränta på 40 % + referensränta. Dessutom finns kostnadstak, regler för hur de får marknadsföras och krav på att varningstriangel måste synas i samband med att lånet presenteras. Denna varningstriangel påvisar att det är en högkostnadskredit. Dessa lån kallas ibland för snabblån/smslån. Med andra ord – dyra lån som ska återbetalas snabbt.

Vi rekommenderar att du undviker denna typen av lån. Tag istället ett privatlån om du måste låna pengar.

Kreditkort

 • Löpande kredit via kort
 • Vanligtvis 500 kr – 30 000 kr
 • Ger även förmåner

Kreditkort är en så kallad ”öppen kredit”. Kreditgivaren beviljas ett totalt kreditutrymme och därefter väljer du hur stor summa som önskas användas. Oftast beviljas storleken på krediten utifrån din inkomst.

Med ett kreditkort genomförs vardagsinköp en månad – som betalas via faktura kommande månad. Så länge som hela beloppet betalas uppkommer inte ränta. Men det går även att delbetala beloppet vilket därmed skapar räntekostnad (10 – 25 %). Dessutom kan det förekomma uttagsavgift samt valutaväxlingspåslag (vid handel i utländsk valuta).  

Kortio.se kan du jämföra olika kreditkort och se vilket som passar dig bäst.

Kontokredit – hos samma bank

 • Kopplas till bankkonto
 • Utnyttjas och återbetalas automatiskt
 • Upp till ca 150 000 kr för privatpersoner

En kontokredit tecknas hos den bank där ordinarie bankkonto finns. Det är en öppen kredit där räntekostnad enbart uppkommer i det fall som krediten utnyttjas.

Om en betalning sker från kontot (kortbetalning, PG/BG osv) och det inte finns täckning kommer krediten att automatiskt tillföra kapital så att betalningen går igenom. Från den dagen kommer räntekostnad att uppstå.

Så fort det kommer in pengar på kontot kommer krediten att regleras, dvs återbetalas. Även detta sker automatiskt. Räntan är på 10 – 15 %. Uppläggningsavgift och årsavgift kan tillkomma.

Kontokredit – hos extern kreditgivare

Kontokredit kan även tecknas hos en extern kreditgivare. Det är då primärt två punkter som skiljer mot krediten som beskrivs ovan.

För det första sker inte utbetalning/återbetalning automatiskt. Istället behöver överföring ske manuellt. För det andra är räntan betydligt högre, ofta 20 – 40 %.

Konsumtionskredit / Delbetalning

 • För att finansiera inköp
 • Vanligtvis 1 000 kr – 20 000 kr
 • Ibland både ränte- och avgiftsfria

Konsumtionskrediter är lån/krediter som bekostar inköp av konsumtionsvaror. En vanlig form är delbetalning av möbler eller elektronik. Några pengar betalas alltså inte ut till låntagaren. Istället ges en vara varpå den ska delbetalas över exempelvis 12 eller 24 månader.

Det är viktigt att kontrollera vad denna kredit egentligen kostar. Många erbjuder exempelvis räntefri delbetalning men med en fast månadskostnad och avikostnad.

Privatlån

 • Låna 5 000 – 600 000 kr
 • Främst annuitetslån
 • Individuell ränta

Privatlån är lån på 5 000 kr till 600 000 kr som tecknas utan säkerhet. Beloppet betalas ut några dagar efter att lånet tecknats och återbetalas sedan vanligtvis med samma belopp under 1 – 15 år. Räntan är individuell och beror på låntagarens kreditvärdighet. Vanligtvis är räntenivån på 3 – 20 %.

Bortsett från bolån är privatlån den vanligaste låneformen i Sverige. Detta utifrån totalt lånebelopp.  

Peer-to-Peer lån

Peer-to-Peer innebär att privatpersoner (och delvis företag) lånar ut sina pengar till privatpersoner som vill teckna privatlån/snabblån. Detta sker säkert och enkelt via P2P-plattformar. Den största plattformen, i Sverige, för dessa lån är Lendify.

För låntagaren skiljer sig inte P2P-lån mot privatlån/snabblån. Den enda skillnaden är att de är finansierade av andra aktörer än en bank.

Lån med säkerhet

Lån med säkerhet kallas även för hypotekslån. Med säkerhet menas att något pantsätts (belånas) mot långivaren. Den vanligaste låneformen är bolån där bostaden belånas. Skulle låntagaren inte klara av att återbetala lånet har banken juridiska rätten att via kronofogden tvångsförsälja det som belånats/pantsatts för att på detta sätt få tillbaka sina pengar.

Lån med säkerhet:
1. Bolån
2. Låna med aktier som säkerhet
3. Billån
4. Båtlån
5. Företagslån
6. Pantbank
7. Kapitalfrigöringskredit

Klicka för att gå direkt ner till önskad typ av lån

Bolån

 • Belåna bostaden
 • Beloppet avgörs av bostadens värde
 • Kan omfattas av amorteringskraven

Bolån tecknas vanligtvis när en bostad ska finansieras. Har du redan ett bolån kan detta höjas för att exempelvis finansiera renoveringar, ombyggnationer eller bilinköp. Återbetalningstiden kan vara betydligt längre än med övriga lån. De flesta bolån livet ut. 

Bolånet får maximalt vara på 85 % av bostadens värde. Ökar bostaden i värde ökar därmed även lånemöjligheten. Har bolånet en belåningsgrad på minst 50 % aktiveras amorteringskravet vilket innebär att 1 – 2 % av lånebeloppet måste återbetalas per år. Är skuldkvoten över 4,5 (belopp i förhållande till årsinkomst) uppstår amorteringskrav på ytterligare 1 % per år.

Inom kategorin bolån finns även:

 • Överbryggningslån (brygglån)

Överbryggningslån används om en ny bostad ska betalas innan du fått betalning för den bostad du håller på att sälja. Löptiden brukar vara några månader och beloppet återbetalas direkt när tidigare bostad är såld.

 • Handpenningslån

Handpenningslån tecknas (oftast) hos den bank som erbjuder bolånet. Lånet används för att betala handpenningen och löper vanligtvis maximalt 6 månader. Lånet återbetalas den dag du får tillträde till den nya bostaden. Det är även då som det ordinarie bolånet tecknas.

Jämför räntor på privatlån & bolån
Lånekoll.se kan du jämföra räntor på privatlån och bolån. Med en enda ansökan får du erbjudanden från ett stort antal olika banker och långivare presenterade på en lista. Du väljer själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Låna med aktier som säkerhet

 • Belåna aktier eller fonder
 • Belopp utifrån aktiernas värde
 • Främst för att skapa hävstång

Ett lån med aktier som säkerhet innebär att delar av aktieportföljen belånas. Det är mycket vanligt att beloppet som lånas används för ytterligare investeringar (skapa hävstångseffekt) men det finns inget krav att så sker.

Lånet har alltid ett specifikt krav på belåningsgrad. Skulle belåningsgraden gå över detta krav (om aktiernas eller fondernas värde sjunker) kommer låntagaren bli tvungen att agera genom att exempelvis betala tillbaka delar av lånet eller öka antalet belånade aktier. I annat fall kommer tvångsinlösen ske av aktiemäklaren för att lånet ska ”balanseras”.

Avanza och Nordnet är två nätmäklare som erbjuder belåning med noterade aktier som säkerhet.

Billån

 • Med bilen som säkerhet
 • Lån på 85 % av bilens värde
 • Främst vid köp från bilhandlare

Ett billån tecknas med bilen som säkerhet. Det finns även ”billån” utan säkerhet men detta är exakt samma sak som ett privatlån.

Lånesumman får max vara på 85 % av bilens värde och lånebeloppet måste vara återbetalt innan bilen når en specifik ålder (ex. 12 år). Därmed anpassas amorteringen utifrån bilens värde och ålder. Lånet måste även löses till sin helhet om bilen säljs.

Båtlån

 • Båten belånas
 • Främst på nyare båtar
 • Lånebelopp beroende på båtens värde

Ett båtlån har mycket stora likheter med ett billån. Skillnaden är bara att det är en båt istället för en bil som belånas.

Företagslån

 • Lån till företag och organisationer
 • Kräver antingen belåning eller personlig borgen
 • Till alla företagsformer

Företagslån är ett brett begrepp som innefattar samtliga olika lån som ges till företag. Vid större belopp krävs generellt att något belånas. Är lånesumman upp till någon miljon kan det räcka med att någon går i personlig borgen för lånet.

Utöver klassiska lån finns även kontokrediter, kreditkort, fakturabelåning och en rad andra kreditlösningar för företag.

Lendo.se jämför företagslån. Du förbinder dig inte till något och du måste inte acceptera något av de erbjudanden du får av bankerna eller långivarna om du inte vill. Ansökan är gratis.

Pantbank

 • Kräver ingen kreditupplysning
 • Lånebelopp beroende på värde på saken
 • Belåna allt från klockor till elektronik

Ett lån hos en pantbank innebär att en sak lämnas in som pant (belånas). När lånetiden löpt ut betalas ränta och amortering på lånet. En möjlighet finns även att enbart betala ränta för att därmed förlänga löptiden. Pantbankslån är en av de få lånealternativen då ingen kreditupplysning genomförs. Detta eftersom säkerheten helt ligger i saken som belånas. 

Skulle inte lånet återbetalas kommer pantbanken att sälja saken på auktion och på detta sätt få in pengarna. Någon restskuld kan däremot aldrig uppstå oavsett vilken summa som pantbanken får in vid försäljningen.

Kapitalfrigöringskredit

 • Belåna bostaden
 • Betala ränta + amortering när bostaden säljs
 • Främst för äldre

Kapitalfrigöringskredit är ett lån som tecknas på en bostad. Låntagaren kan antingen få ut hela lånebeloppet på en gång alternativt en viss summa varje månad under längre tid.

Till skillnad mot ett bolån behöver däremot varken amortering eller ränta betalas under lånets löptid. Istället ackumuleras räntekostnaden till det belopp som ska återbetalas när lånet återbetalas till sin helhet. Detta sker när bostaden säljs.

Kapitalfrigöringskredit tecknas främst av äldre personer som vill belåna sin bostad men inte kan få ett traditionellt bolån – alternativt inte vill betala amortering/ränta varje månad. Nackdelen är att räntan brukar vara drygt dubbelt så hög som traditionella bolån.

Lån med specifikt syfte

Vissa lån har ett specifikt syfte. Det betyder att lånebeloppet förväntas att enbart utnyttjas till detta ändamål. Därmed kan det även finnas ett flertal krav som måste vara uppfyllda för att lånet ska beviljas.

CSN-lån

 • Vid studier
 • Låg ränta
 • Låna ca 350 000 kr per år

CSN-lån kan tecknas av de som går en utbildning som är berättigad till studiemedel. Ansökan sker via CSN.se. Bland annat finns krav att personen måste vara under 57 år och studera minst 50 % i minst 3 veckor. Det krävs även att personen tar ett visst antal högskolepoäng per termin för att lånet ska löpa vidare. 

För de som tecknar CSN-lån för första gången börjar återbetalningen 6 månader efter att lånet inte längre betalas ut.

Räntan på CSN-lånet är mycket låg då den grundas på ett genomsnitt på tidigare års statslåneränta. År 2021 var räntan 0,05 % (lägre än inlåningsräntan på ett sparkonto)

Skuldfinansieringslån

 • Vid ”ohållbar” skuldsituation
 • Medelhög ränta – Lång amorteringstid
 • Belopp beroende på ekonomisk situation

Skuldfinansieringslån är individuellt anpassade lån för personer med större skulder än de klarar av att hantera. Långivaren av skuldfinansieringslånet förhandlar med dina nuvarande långivare, löser dessa lån och skapar ett enda lån av samtliga skulder. Detta med målet att skapa en månadskostnad som är ekonomiskt hanterbar. För att få dessa lån krävs det att låntagaren verkligen påvisar vilja att förbättra sin ekonomiska situation.

Svea Ekonomi (Svea.com) är en bank som erbjuder denna typ av skuldfinansiering. Kika in deras hemsida och se om denna typ av lån passar dig.

Låneförmedlare

 • Jämför lån från flera banker
 • Enklaste sättet att hitta lägsta räntan
 • Bara en kreditupplysning genomförs

Låneförmedlare är inte en långivare. De erbjuder istället en tjänst som underlättar för privatpersoner och företag att jämföra räntor från flera olika långivare.

En ansökan skickas in till en låneförmedlare varpå 30 – 40 långivare får ta del av ansökan och kan ge svar. Därmed ges ett stort antal låneförslag på en enda ansökan.

Generellt är låneförmedlare det enklaste sättet att jämföra räntesatserna hos flera banker och på detta sätt få så låg ränta som möjligt. Detta oavsett om det handlar om privatlån, företagslån eller bolån.