Hur fungerar reporäntan

Av: , Uppdaterad: 2023-09-18

Styrräntan - reporäntan

På nyheterna och löpsedlar brukar ofta reporäntans höjningar eller sänkningar få stor plats. Man kan fråga sig varför denna ränta är så intressant för så många i Sverige? I den här artikeln skall vi gå igenom varför den är så viktigt, vad den påverkar i människors privatliv och hur den egentligen fungerar.

Reporäntan = styrräntan

Det som kallas för reporäntan och ofta benämns som styrränta är ett ekonomiskt styrmedel som administreras av den svenska riksbanken. I grunden är den här räntan ett sätt för riksbanken att påverka ekonomins utveckling.

Om inflationen är låg och konjunkturen är nedåtgående kan räntan sänkas för att på så vis stimulera ekonomin. Om räntan sänks kommer nämligen företag och privatpersoner att ha mer pengar till att köpa, ta lån och investera vilket är bra i perioder av sämre ekonomi. Om inflationen istället är hög och ekonomin behöver kylas ner kan räntan istället höjas.

Sammanfattning

  1. Reporäntan, som också kallas för styrräntan, bestäms av Riksbanken
  2. Räntans huvudsakliga mål är att stabilisera inflationen i Sverige.
  3. Räntan påverkar hur dyrt det är för bankerna att ta lån vilket i sin tur påverkar den rörliga räntan som privatpersoner får vi lån.

Jämför räntor på privatlån & bolån
Lånekoll.se kan du jämföra räntor på privatlån och bolån. Med en enda ansökan får du erbjudanden från ett stort antal olika banker och långivare presenterade på en lista. Du väljer själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Hur påverkar då detta dig som har ett lån?

Reporäntan, eller styrräntan, är alltså ett sätt för riksbanken att påverka ekonomin och konkret så innebär detta den ränta som bankerna i Sverige kan låna eller låna ut pengar från och till svenska staten. Bankerna är nämligen beroende av att kunna göra korta lån från Riksbanken. Om styrräntan går upp så kommer detta få till följd att bankernas räntor snabbt stiger då det blir dyrare för banken att ta lån. Så om reporäntan går upp så kommer lån, framförallt rörliga lån, att bli dyrare för privatpersoner och företag. Det är då framförallt bolånen som påverkas av detta.

Historisk utveckling

Den ränta som idag är styrmedlet infördes från 1994 och den ersatte då den ränta som kallades för marginalräntan. Så här har utvecklingen av räntan sett ut över åren:

Sedan räntan infördes så har den som högst legat på 8,91 % (1995) och som lägst -0,5 % (2009 och 2010).

Koppling till rörlig och fast ränta

När man idag skall ta ett lån till bostad så brukar bankerna erbjuda möjligheter att välja både fast och rörlig ränta. Det här väljer man som låntagare själv beroende på hur hög risk man vill ta eller hur man tror att ränteläget utvecklas på bolånemarknaden. I vissa lägen kan den fasta räntan löna sig (även om det historiskt varit tvärtom de senaste åren) och då gäller det framförallt då reporäntan är hög. Den rörliga räntan är nämligen mer beroende av hur styrräntan utvecklas än vad den fasta är.

Hur kommer reporäntan att utvecklas i framtiden?

Det brukar vara en hel del spekulationer kring hur räntan kommer att utvecklas och riksbanken brukar sällan gå ut med särskilt tydlig information innan besluten hur det nya ränteläget kommer att se ut.

Det är alltså väldigt svårt att säga hur räntan kommer att utvecklas i framtiden då denna är så kopplad till en mängd olika faktorer som påverkar den ekonomiska utvecklingen, både i Sverige och världen. Det riksbanken däremot gör är att de, utifrån ett antal olika scenarier, skapar en möjlig prognos. Denna går att hitta hos riksbanken.