Kreditprövning – Så fungerar det

Av: , Uppdaterad: 2021-10-26

När du ansöker om ett nytt lån eller utökar befintligt lån görs i princip alltid en kreditprövning. Långivaren är skyldig enligt lagen om bank – och finansieringsrörelse men också enligt konsumentkreditlagen att göra kreditprövning.

kreditprövning

Kreditprövning görs för att undersöka så att det finns kreditvärdighet hos låntagaren men också för att låntagaren inte ska hamna i en problematisk situation med ett lån som inte kan betalas av eller tillbaka.

En kreditprövning görs alltid vid låneansökan

Numera är det så att en kreditprövning alltid görs. Enligt den lag som kallas för konsumentkreditlagen så är den näringsidkare som erbjuder avtal om kredit skyldig att följa till förmån för dig som konsument.

I konsumentkreditlagen paragraf 5 står följande: 
Näringsidkaren skall, innan kredit beviljas, pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet (kreditprövning). 

Därför gör långivaren en kreditprövning

  1. En kreditprövning görs alltid när du ansöker om ett nytt lån eller utökar ett befinligt.
  2. En långivare är enligt konsumentkreditlag och lagen om bank- och finansieringsrörelse skyldig att göra en kreditprövning.
  3. Enligt god kreditgivningssed bör du innan få information om avtal samt kostnader.
  4. En notering om kreditprövning ligger kvar i registret under ett år

Jämför räntor på privatlån & bolån
Lånekoll.se kan du jämföra räntor på privatlån och bolån. Med en enda ansökan får du erbjudanden från ett stort antal olika banker och långivare presenterade på en lista. Du väljer själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

God kreditgivarsed innebär att du bör få ett tydligt avtal

God kreditgivningssed är något som kreditgivare bör följa och den innebär att de ska vara omsorgsfulla gentemot dina intressen som konsument. Det innebär bland annat att du bör få förklaringar på vad avtalet innebär samt vilka kostnader avtalet kommer att innebära för dig.

Då görs inte kreditprövning

Det är dock inte alltid som kreditprövning görs. I samma paragraf 5 i Konsumenkreditlagen som nämns ovan står nämligen följande;

Kreditprövning behöver inte göras om näringsidkaren på grund av sin kännedom om konsumenten eller andra omständigheter har grundad anledning att utgå från att konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig.

Om långivaren känner till dina ekonomiska förutsättningar väl och de är så goda så att det inte kräver en kreditupplysning för att bli beviljad ett lån så kan alltså långivaren avstå.

Vid småkrediter eller snabblån görs ibland inte kreditprövning

Vid en kreditprövning bedöms den nuvarande och framtida betalningsförmågan hos dig som låntagare. Det finns även andra fall när kreditprövning inte heller alltid görs och det handlar om engångskrediter när kredittiden är högst 3 månader och hela kreditbeloppet ska betalas på en gång. Det kan också röra mindre kreditbelopp.

Avslag på grund av för många kreditprövningar

Om det ligger flera kreditförfrågningar på dig så kan långivarna se det som en hög kreditrisk och du kan då få avslag på din ansökan om lån. För många kreditförfrågningar kan äventyra din kreditvärdighet.

Låneförmedlare gör endast en kreditprövning UC

Genom att använda till exempel en låneförmedlare så kan du gå runt att många kreditprövningar görs. En låneförmedlare gör endast en kreditprövning UC men du kan få flera erbjudanden om lån från de olika lånegivarna som är anslutna till låneförmedlaren.

Enligt Finansinspektionen ska det dock inte vara avgörande för ett beslut om nekande till kredit. Blir du nekad till kredit/lån så säger konsumentkreditlagen att du alltid bör få reda på motiveringen bakom.

Vad händer om en bristfällig kreditprövning gjorts?

Det handlar om undantagsfall där långivaren beviljat dig ett lån och där en bristfällig kreditprövning gjorts. Du har alltså blivit beviljad lån utan att du har förmågan att betala tillbaka.

Vid ett sånt undantag, för det handlar om undantagsfall då det kan konstateras att en bristfällig kreditprövning gjorts så kan du som låntagare få en betalningsbefrielse, helt eller delvis enligt en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218)

Vid undantagsfall prövas om lånet verkligen skulle beviljas

Enligt bestämmelse i 36 § i avtalslagen så kan avtalet eller avtalsvillkoret jämkas eller som det står lämnas utan avseende om det varit oskäligt. Det som då bedöms är din ekonomiska situation vid lånetillfället.

Händelser som kan ha inträffat efter lånetillfället och påverkat förmågan att göra återbetalningar såsom till exempel arbetslöshet, bedöms inte eller tas i beaktning.

Utgångspunkten ligger dock allt som oftast på vetskapen om den egna förmågan att klara av ett lån och där är betalningsbefrielser av det här slaget väldigt ovanliga. Det är du själv som har vetskap om din ekonomiska förutsättningar och själv väljer vilka risker du utsätter dig för.

Jämför räntor på privatlån & bolån
Lånekoll.se kan du jämföra räntor på privatlån och bolån. Med en enda ansökan får du erbjudanden från ett stort antal olika banker och långivare presenterade på en lista. Du väljer själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Så länge ligger uppgifter om kreditupplysning kvar i kreditregistret

I kreditregistret ligger en notering om kreditupplysning kvar högst ett år. Det är ändå en viss tid så gör väl avvägda beslut innan du ansöker om lån och kredit och om du gör flera förfrågningar.