Ränteavdrag – så fungerar det

Av: , Uppdaterad: 2022-03-22

Ränteavdrag, räntereduktion, förklaring

Kort om ränteavdraget

Ränteavdraget eller räntereduktion som det också kallas gäller alla typer av lån. Det innebär förenklat att staten betalar tillbaka 30 % av alla räntekostnader du haft under året upp till 100 000 kr.

Om du haft räntekostnader som överstiger 100 000 kr betalar staten tillbaka 21 % av den summa som överstiger 100 000 kr.

Om du haft ränteintäkter, dvs tjänat ränta på en investering eller liknande, under året skall de först räknas bort från dina räntekostnader. Ränteavdraget gäller alltså för de räntekostnader som blir kvar efter att eventuella ränteintäkter räknats bort, dvs räntenettot.

Du har räntekostnader under året på 60 000 kr
Du har ränteintäkter på 10 000 kr under året
Ditt räntenetto = 60 000 – 10 000 = 50 000 kr
Ränteavdraget = du får tillbaka 30 % av räntenettot
0,3 x 50 000 = 15 000 kr

Om du under året betalat in 150 000 kr i skatt på din lön från ditt arbete så kan du alltså dra av 15 000 kr från de 150 000 kronorna när du deklarerar. Det innebär att du får tillbaka 15 000 kr i skatteåterbäring.

Nästan alla svenska banker och långivare skickar in alla uppgifter om dina räntekostnader till Skatteverket så det brukar stå förtryckta i din deklaration.

Jämför räntor på privatlån & bolån
Lånekoll.se kan du jämföra räntor på privatlån och bolån. Med en enda ansökan får du erbjudanden från ett stort antal olika banker och långivare presenterade på en lista. Du väljer själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Gäller i princip alla typer av lån

Räntereduktion / ränteavdrag och det innebär att du har rätt att dra av räntekostnader för att minska din skatt att betala (eller öka på den skatt du skall få tillbaka). Detta avdrag gäller för nästan alla typer av lån (det gäller dock inte för CSN-lån).

Ränteavdraget har länge varit omdiskuterat och kritiserat, bland annat för att det inte balanseras gentemot motsvarande skatteintäkter och på sätt kan bli en oväntad och oförutsägbar kostnad för staten. Ränteavdragets ursprungliga tanke var att underlätta för människor att köpa bostad, men många menar att syftet spelats ut idag.

Men för privatpersoner så är ränteavdraget en möjlighet att låna till exempelvis bostad med ett större lån då lånekostnaderna är lägre än vad de egentligen skulle vara.

21 procents avdrag för ränteutgifter över 100 000 kr

Något som du också bör känna till är att om du betalar över 100 000 kr i räntekostnader så blir avdraget 21% av belopp över 100 000. Du får naturligtvis det 30% avdraget på summor upp till hundratusen.

Om ni är flera som står på lånet så kan det vara bra med en skatteplanering så att ni förväg kan planera hur ni mest effektivt kan ta tillvara på räntereduktionen. Med det menar vi att ni fördelar räntekostnaderna mellan alla som står på lånet.

Avdragsgill ränta

All ränta är avdragsgill, men det måste minst vara 1000 kr och då får du dra av det belopp som överstiger 1000 kr.

Det som räknas till ränta är den kostnad för förtidsinlösen av lån, checkräkningskredit, kredittillägg och när du räknas som skatteskyldig låntagare vid ett byggnadskreditiv med ränta och avgift.

Det är viktigt att kunna skilja mellan ränta och förvaltningsavgifter. Du deklarerar för dessa på olika sätt och olika regler gäller.

Exempel på förvaltningsavgifter är expeditionskostnader och avbeställningstillägg vid lån och avbetalningsköp. Det är också kontokortsavgifter, aviavgifter, och garantiavgifter för förmedlingslån eller notariatlån. För dessa gäller andra regler och du kan inte dra av dem.

Andra ej avdragsgilla avgifter

De avgifter som inte är alls är avdragsgilla är låneuppläggningsavgift för lån, ränta på studielån hos CSN, kostnad för gravationsbevis eller pantbrev.

Det gäller också bankgarantiavgift, kostnader för kreditundersökning, räntegarantiavgift och även ränta som lagts till en skuld.

Mer om ränteavdraget

2012 hade svenskarna mer än 108 miljarder kronor i ränteutgifter och ränteavdraget omfattade då 32 miljarder kronor. Ett medeltal visade att låntagare som använde sig av ränteavdraget hade en årskostnad på 21 400 kr i ränteutgifter och gjorde i snitt ränteavdrag på 6420 kr.

1979 var ränteavdraget en brännande diskussionsfråga i valet och även 2011 i den allmänna debatten. Som vi nämnde innan har kritik riktats mot ränteavdraget och då ofta då det även omfattar företag. Ränteavdrag i företagssektorn har staten försökt att begränsa.

Jämför räntor på privatlån & bolån
Lånekoll.se kan du jämföra räntor på privatlån och bolån. Med en enda ansökan får du erbjudanden från ett stort antal olika banker och långivare presenterade på en lista. Du väljer själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Diskussion om eventuell sänkning av ränteavdraget

Man har börjat diskutera en sänkning av ränteavdraget. Senast man korrigerade ränteavdraget var 1990 då man sänkte avdraget från 50% – 30 %.