Ränteavdrag – så fungerar det

Av: , Uppdaterad: 2020-05-20

Ränteavdraget eller räntereduktion som det också kallas gäller alla typer av lån. För svenskar så kan ränteavgifter kvitteras både mot ränteintäkter och inkomst för arbete.

Ränteavdrag, räntereduktion, förklaring

Ränteavdraget gäller alla typer av lån

Räntereduktion går också under benämningen ränteavdrag och det innebär att du har rätt att dra av kapitalförluster från skatt.

Du får göra ränteavdrag för både konsumtionslån, billån och bostadslån.

Så fungerar ränteavdraget

  • Ränteavdrag får göras för alla typer av lån, bostad bilköp eller konsumtionslån.
  • Ränteavdrag kallas också för räntereduktion
  • Ränteavdraget innebär att du kan kvittera ränteavgifter mot ränteintäkter och inkomst för arbete.
  • Ränteavdraget är på 30%.
  • För ränteutgifter över 100 000 kr är ränteavdraget 21%.

Ränteavdraget har länge varit omdiskuterat och kritiserat, bland annat för att det inte balanseras gentemot motsvarande skatteintäkter och på sätt kan bli en oväntad och oförutsägbar kostnad för staten. Ränteavdragets ursprungliga tanke var att underlätta för människor att köpa bostad, men många menar att syftet spelats ut idag.

Men för privatpersoner så är ränteavdraget en möjlighet att låna till exempelvis bostad med ett större lån då lånekostnaderna är lägre än vad de egentligen skulle vara.

Exempel på ränteavdrag

Ränteavdraget fungerar så att räntan dras av mot skatteinbetalningar med 30% av beloppet. Rent konkret betyder det att om din beskattningsbara inkomst är  200 000 kr och du betalar 30% ränta på det beloppet det vill säga 60 000 kr.

  • Säg att du har ränteutgifter på 60 000 kr.
  • Då får du en skattereduktion på 30% vilket i det här fallet innebär 18 000 kr.
  • Den skatten som beräknats till 60 000 kr kan då reduceras med 18 000 kr genom ränteavdraget.

21 procents avdrag för ränteutgifter över 100 000 kr

Något som du också bör känna till är att om du betalar över 100 000 kr i räntekostnader så blir avdraget 21% av belopp över 100 000. Du får naturligtvis det 30% avdraget på summor upp till hundratusen.

Om ni är flera som står på lånet så kan det vara bra med en skatteplanering så att ni förväg kan planera hur ni mest effektivt kan ta tillvara på räntereduktionen. Med det menar vi att ni fördelar räntekostnaderna mellan alla som står på lånet.

Avdragsgill ränta

All ränta är avdragsgill, men det måste minst vara 1000 kr och då får du dra av det belopp som överstiger 1000 kr.

Det som räknas till ränta är den kostnad för förtidsinlösen av lån, checkräkningskredit, kredittillägg och när du räknas som skatteskyldig låntagare vid ett byggnadskreditiv med ränta och avgift.

Det är viktigt att kunna skilja mellan ränta och förvaltningsavgifter. Du deklarerar för dessa på olika sätt och olika regler gäller.

Exempel på förvaltningsavgifter är expeditionskostnader och avbeställningstillägg vid lån och avbetalningsköp. Det är också kontokortsavgifter, aviavgifter, och garantiavgifter för förmedlingslån eller notariatlån. För dessa gäller andra regler och du kan inte dra av dem.

Andra ej avdragsgilla avgifter

De avgifter som inte är alls är avdragsgilla är låneuppläggningsavgift för lån, ränta på studielån hos CSN, kostnad för gravationsbevis eller pantbrev.

Det gäller också bankgarantiavgift, kostnader för kreditundersökning, räntegarantiavgift och även ränta som lagts till en skuld.

Mer om ränteavdraget

2012 hade svenskarna mer än 108 miljarder kronor i ränteutgifter och ränteavdraget omfattade då 32 miljarder kronor. Ett medeltal visade att låntagare som använde sig av ränteavdraget hade en årskostnad på 21 400 kr i ränteutgifter och gjorde i snitt ränteavdrag på 6420 kr.

1979 var ränteavdraget en brännande diskussionsfråga i valet och även 2011 i den allmänna debatten. Som vi nämnde innan har kritik riktats mot ränteavdraget och då ofta då det även omfattar företag. Ränteavdrag i företagssektorn har staten försökt att begränsa.

Diskussion om eventuell sänkning av ränteavdraget

I år har man börjat diskutera en sänkning av ränteavdraget från 30 till 25% eller en procentenhet per år som i Danmark. Sänkningen av ränteavdraget kommer inte att slå hårt emot privatpersoner utan endast marginell påverkan. Senast man korrigerade ränteavdraget var 1990 då man sänkte avdraget från 50% – 30 %.