Vad är en kreditupplysning?

Av: , Uppdaterad: 2020-05-20

 Kreditupplysning något som görs för att skapa ett underlag för ett eventuellt lån till exempel. Och det är framförallt den som lånar ut pengar eller ger andra krediter som vill ha det det här underlaget och informationen om den som ska låna pengar.

Kreditupplysning-samlad information

En kreditupplysning som är en bedömning av den som eventuellt ska låna pengar eller bli beviljad andra krediter bygger på om det finns liten eller stor risk för långivaren eller kreditgivaren.

Liten risk är det om det handlar om en person som tidigare skött sina betalningar och sin ekonomi och stor risk blir det om det är en person som inte skött sina tidigare betalningar.

Så används och fungerar en kreditupplysning

  1. En kreditupplysning som är en bedömning av den som eventuellt ska låna pengar.
  2. Kreditupplysningsföretag samlar information om dig till kreditgivare.
  3. Många kreditförfrågningar kan påverka din kreditvärdighet.
  4. Uppgifter om dig hämtas även från Statens Personadressregister.

Kreditupplysningsföretag tillhandahåller informationen

För att förenkla för kreditgivaren så finns ett antal kreditupplysningsföretag som tillhandahåller information om dig som ansöker om kredit till den som är kreditgivare. Det här kallar man för en kreditupplysning.

En korrekt och fulltalig information hjälper långivaren att fatta snabba beslut och kan på så sätt snabbt bedöma hur stor risk det innebär att ge en person krediter. Då behöver långivaren eller kreditgivaren inte heller gardera sig mot risk.

Vilken information innebär kreditupplysning?

Vad är det då för information som kreditupplysningen ger till långivare eller kreditgivare? Vilken integritet har du som person gentemot denna information och vem får reda på vad? Framförallt kan man säga att en kreditupplysning är inriktad på ekonomiska förhållanden.

Men vad som också kan ingå i informationen från kreditupplysningsföretagen, är av personlig karaktär till exempel kan de informera om du är gift, eller om du har utvandrat. Det du också bör känna till om kreditupplysning är att det inte bara innehåller fakta utan också omdömen och råd som utgör grund till ekonomisk bedömning.

Hur går en kreditupplysning till?

Hur fungerar själva överförandet av information till från kreditupplysningsföretagen till kredit och långivare? Jo vanligt är att lån och kreditgivare har uppkoppling mot register hos kreditupplysningsföretagen. De är alltså kunder hos kreditupplysningsföretagen.

Andra sätt som förekommer är att kreditupplysningsföretagen tillhandahåller information genom tryckta skrifter eller CD skivor.

Personer över 15 år registreras i kreditupplysning

Alla personer över 15 år blir registrerade i register som de större kreditupplysningsföretagen innehar. Man har ingen rätt att bli uttagen eller struken ur registret.

Kreditupplysningsföretagen hämtar till störst del sin information från myndigheter. Det är framförallt tre typer av information som hämtas vid en kreditupplysning.

Den första hämtas från Statens Personadressregister, den informationen ger uppgifter om din adress, namn och personnummer.

Information hämtas från Skatteverket i olika register

Den andra hämtas från Skatteverket och deras skatteregister och fastighetstaxeringsregister, den informationen berättar om din inkomst och eventuellt innehav av fastighet.

Kronofogdemyndigheten ger information om eventuella anmärkningar

Den tredje typen av information kommer från Kronofogdemyndigheten och berättar om eventuella betalningsanmärkningar till exempel utslag i mål om betalningsföreläggande, restförda skatter och avgifter, eller misslyckade utmätningsförsök.

Uppgifter om betalningsanmärkningar vid en kreditupplysning av privatperson får bara vidarebefodras som har fastställts av domstol eller annan myndighet.

Eller så har betalningsanmärkningen lett till beslut om inledande skuldsanering, eller inställda betalningar eller ansökan om konkurs eller ackord.