Så sätts bolåneräntan

Av: , Uppdaterad: 2020-07-06

Reporäntan bestäms av Riksbanken och den ligger till grund för räntor men det är banker och långivare som själva bestämmer vilken bolåneränta du får för ditt bolån.

Så sätts reporäntan

Så sätts bolåneräntan – sammanfattning

  • Riksbanken bestämmer reporäntan som sedan ligger till grund för in och utlåningsräntor för banker som vill låna av Riksbanken.
  • Banker och långivare bestämmer räntorna beroende på den konkurrensmässiga situationen samt hur villiga låntagare är att byta bank.
  • Konjukturen påverkar räntesättningen.
  • Det finns kravförslag om skärpning hos banker i redovisandet av genomsnittsränta. Samt att motivering av räntesättning måste bli tydligare.

Finansinspektionen uttryckte i våras att det måste vara en större transparens vid motiveringen av bolåneränta till bolånetagare. Banken/långivaren måste redovisa på vilka grunder de bestämmer räntan.

De måste också avslöja den genomsnittliga bolåneräntan för kunden. Men det är Riksbanken som sätter reporäntan som i sin tur bestämmer hur banker och andra långivare kan spara och låna från Riksbanken.

Reporäntan bestäms av Riksbanken

Riksbankens uppgift är att styra mängden pengar i ekonomin och det gör de genom reporäntan eller policyräntan som det också kallas. In och utlåningsräntor för banker och lånegivare sätts utifrån Riksbankens reporänta.

Den påverkar alltså hur banker och långivare kan spara och låna från Riksbanken. Beroende på hur reporäntan sätts hos Riksbanken så påverkar den även dig och dina sparanden och lån hos banken.

Jämför bolån och lånelöften

Den enda som förlorar på att inte jämföra bankerna är du själv.
Lånekoll.se hjälper dig att söka lånelöfte eller jämföra räntorna på dina nuvarande bolån eller privatlån. De presenterar sedan erbjudanden från upp till 30 st olika banker åt dig på en lista. Du väljer sedan själv om du vill acceptera någon av bankernas erbjudanden eller inte. Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan hos Lånekoll.se.

Bankerna är inte skyldiga att följa reporäntan

När banker och långivare sätter sina marknadsräntor så är inte skyldiga att följa reporäntan. Då lånemarknaden är en konkurrensmässig marknad påverkar detta mer hur räntan bestäms. Exempel på det kan vara att en bank lånar pengar av Riksbanken till en ränta av 2 %. Bank som vi kallar nr 1 tar då en högre utlåningsränta än 2 procent för att täcka räntekostnaden samt för att få en ränteintäkt.

För att ge ytterligare ett exempel så kan vi säga att bank nr 1 vill tjäna ytterligare mer pengar och sätter sin marknadsränta på 4 %. På den konkurrensmässiga marknaden för lån så ges så möjlighet för bank nr 2 att konkurrera med bank nr 1 och locka kunder till sig genom att sätta en ränta på exempelvis 3.5%

Möjligheten för bank nr 3 finns fortfarande att sätta en ränta som är lägre än 3,5 %. Det är alltså frågan om konkurrens som påverkar hur räntorna sätts och hur villiga låntagare är att byta bank/långivare.

Finansinspektion vill skärpa regler för banker

I dagsläget är det inte alltid så att bankerna redovisar den genomsnittliga räntan för sina kunder. Inte heller redogör alla för hur och varför låntagaren får den ränta den får och vad det baseras på. Enligt Finansinspektionen så har kunden rätt att få reda på varför denne får den ränta den får och hur låntagaren på längre sikt kan få lägre ränta. Skärpning av lagarna förväntas träda in under 2015.

Räntor följer konjukturen

Beroende på hög eller lågkonjuktur så ser räntesättningen olika ut. Vid en högkonjuktur då riksbanken kan höja utlåningsräntan till exempel så försöker bankerna pressa sina räntor för att fler ska kunna låna. Ofta så finns en större motvilja att ta låna pengar då räntan höjs. Skillnaden mellan Riksbankens utlåningsräntor och bankernas marknadsräntor blir då alltså mindre.