Gå i borgen

Av: , Uppdaterad: 2024-06-19

Medsökande till lån Gå i borgen

Vid en låneansökan kan möjligheterna att bli beviljad ett lån öka om du har en medsökande som kan tänka sig “gå i borgen” för lånet. Men när passar det att ha någon blir medsökande, och vilka risker finns med att gå i borgen?

Gå i borgen = vara medsökande till ett lån

Vad innebär det egentligen att “gå i borgen” för någon? Enkelt uttryckt handlar det om att en eller flera personer går in och säkrar upp att betalning kan ske trots att låntagaren är betalningssvag. Man sprider på så sätt risken för att lånet skulle bli obetalt. Som långivare gör man en kreditkoll både på låntagaren och den medsökande.

 • Medsökande / medlåntagare – Den person som “går i borgen”, och blir betalningsskyldig om inte låntagaren kan betala lånet.
 • Borgenär – Långivaren, banken eller låneföretaget.
 • Gäldenär – låntagaren, dvs den som lånar pengar.
 • Gå i borgen – Att ansöka om lån tillsammans med någon som behöver extra säkerhet.

Kortfattat om att gå i borgen

 • Att vara medsökande innebär att du går in som säkerhet när någon tar ett lån.
 • Om låntagaren inte kan betala så är det ditt ansvar att göra det istället.
 • Var noggrann med att ta reda på exakt hur avtalet fungerar innan du bestämmer dig för att bli medsökande.
 • Skriv ett regressavtal om du går i borgen för någon

Regressavtal

Om du går i borgen åt någon bör ni skriva ett så kallat regressavtal. Regressavtalet ger ett visst skydd om låntagaren inte kan betala och du tvingas betala på lånet.

Med ett regressavtal kan du i efterhand kräva låntagaren på de pengar du blivit tvungen att lägga ut. Har du och den du går i borgen med inte skrivit något avtal är det inte helt säkert att du kan kräva tillbaka några pengar i efterhand (om det skulle gå så långt så att du blir tvungen att betala på lånet).

En mall för regressavtalet kan du köpa för några hundralappar på Juridiskadokument.nu. Då ingår support och hjälp med att fylla i avtalet korrekt.

Skillnaden på Borgenär och medsökande

Uttrycket “gå i borgen” ställer till lite problem ibland. Borgenär är ju namnet på banken/långivaren som lånar ut pengarna så det blir lite rörigt. Det korrekta ordet för en person som går in som extra säkerhet för lånet är alltså medsökande.

När behövs en medsökande?

Det finns tillfällen då du som ansöker om ett lån kan behöva stödet av en borgenär som extra säkerhet för din återbetalningsförmåga. Här listar vi några tillfällen då det kan passa bra att be en person att ansöka om lånet tillsammans med dig.

Tillfällen då det ökar dina chanser att bli beviljad lån med medsökande

 1. Du har ingen fast inkomst eller låg inkomst.
 2. Du är timanställd eller projektanställd och saknar fast anställning.
 3. Betalningsanmärkning. Flera långivare accepterar betalningsanmärkningar idag men du måste vara skuldfri hos Kronofogden.
 4. En medsökande kan förbättra dina chanser att få låneansökan godkänd.
 5. Vid ansökan om större lånesumma. Då den sökandes ekonomi måste vara väldigt god för att bli beviljad ett lån så kan det förbättra möjligheterna att bli beviljad en större summa om du har en medsökande.

Tillåter din ekonomi att bli medsökande?

Det är alltså viktigt att du som medsökande har tillgångar som både täcker din egen ekonomi samt det åtagande du går i borgen för. Det är viktigt att man som medsökande är insatt i vad man ger sig in på och vilket åtagande det handlar om. När du blir medsökande så tar du dig an lånet som “för egen skuld” vilket innebär att du delar ansvaret med låntagaren för lånet.

Du som medsökande blir då skyldig att betala den lånade summan inklusive ränta “såsom för egen skuld“. Beroende på hur mycket låntagaren betalat av den lånade summan kan också tilläggas.

Tips för medsökande

 • Din ekonomi kommer att genomgå en borgensprövning.
 • En kreditprövning görs vid borgensprövning och lånet godkänns om den visar på en trygghet för långivaren.
 • Din kreditvärdighet kan påverkas av att vara medsökande.
 • Dina tillgångar och bostad kan komma att säljas för att betala av lånet om låntagaren inte kan.
 • Vid skilsmässa mellan två personer som har ett lån tillsammans där den ena är medsökande så kvarstår åtagande även efter skilsmässan.
 • Du som medsökande bör snabbt få information om låntagaren missköter betalningarna.

Om lånet inte betalas går ärendet till Kronofogden

Om du som medsökande inte betalar så går ärendet vidare till Kronofogden som kan skicka ett beslut på indrivning, ett så kallat utslag. När du som medsökande betalat av summan kan du i din tur kräva pengarna av den du gått i borgen för regressrätt.

Får du som medsökande inte tillbaka pengarna så kan även medsökande driva ärendet vidare till Kronofogden. Borgensavtal kan ingås formlöst det innebär att avtalet kan både ingås muntligt och skriftligt.

Regressrätt – låntagare blir ersättningsskyldig till medsökande

Regressrätten träder in om du som medsökande har varit tvungen att träda in och betala av lånet eller delar av lånet istället för lånetagaren. Då blir låntagaren skyldig att betala tillbaka de pengar som medsökande lagt ut för återbetalningen av lånet.

Olika typer av borgen

 • Generell borgen

Generell borgen är den vanligaste typen av borgen och innebär att medsökande tar fullt ansvar för skuld som låntagaren och medsökande kommer överens om.

 • Enkel borgen

Det finns olika sätt att gå i borgen på, ett sätt som är lite ovanligare kallas enkel borgen. Det innebär att borgenären långivaren måste ta till alla medel (Betalningsföreläggande, stämning, konkurs) för att få tillbaka sina pengar och på så sätt bevisa att låntagaren inte kan betala tillbaka. Först då kan den medsökande bli återbetalningsskyldig i låntagarens ställe. Det kallas för enkel borgen. Detsamma gäller för så kallad efterborgen.

 • Proprieborgen

Sen har vi den borgen som till exempel banker mest använder sig av, då enkel borgen är allt för omständig. Den borgen kallas för proprieborgen och den gör medsökandes relation till lånet “såsom för egen skuld”. Medökande blir alltså återbetalningsskyldig när geldenären (låntagaren) inte kan betala tillbaka.

 • Solidariskt borgenansvar

Solidariskt borgensansvar innebär att flera personer gått in som borgensmän. Skulle de ha gått in utan förbehåll om delat ansvar så tillämpas solidarisk betalningsskyldighet. Borgenären (långivaren) kan då kräva att en eller flera betalar tillbaka. Den eller de som blir återbetalningsskyldiga erhåller något som kallas regress, det innebär att den personen eller personerna har rätt att återkräva den summa som betalats.

Avtal om att bli medsökande – Avtalsfrihet

När det gäller avtal om att gå i borgen så råder avtalsfrihet. Det innebär att borgensavtalet kan begränsas i tid och i summa. Det kan till exempel handla om att borgensavtalet gäller för högst en viss summa.

Säga upp sig som medsökande

Det går inte att säga upp sig eller sluta vara medsökande eller medsökande för ett lån där du ingått avtal som medsökande. Eventuellt kan banken godta en likvärdig medsökande som ersättare. Det finns även tillfällen då en annan form av säkerhet kan användas istället för medsökanden.

Om medsökande avlider – dödsfall

Skulle den medsökande mot all förmodan avlida så övergår skulden till den medsökandes dödsbo. Det är då viktigt att det finns medel avsatta för att eventuellt kunna täcka skulden sommedsökande. Likaså är det om låntagaren skulle avlida, då tillfaller skulden på dödsboet och skulle det inte finnas pengar för att betala av skuld så blir medsökande  då blir skyldig att betala av lånet.