Så fungerar det att gå i borgen

Av: , Uppdaterad: 2020-01-23

Vid en låneansökan kan möjligheterna att bli beviljad ett lån öka om du har en medsökande eller någon som går i borgen för lånet. Men när passar det att ha någon som går i borgen och vad innebär det för den personen som gör det? Vi redogör för olika situationer och när kan passa med en medsökande.

Gå i borgen

Vad innebär det egentligen att gå i borgen för någon? Enkelt uttryckt handlar det om att en eller flera personer går in och säkrar upp att betalning kan ske trots att låntagaren är betalningssvag. Man sprider på så sätt risken för att lånet skulle bli obetalt. Som långivare gör man en kreditkoll på längre sikt av borgensmannen.

 • Borgensman/medsökande – Den person som går i borgen, och blir medsökande.
 • Borgenär/Gäldenär – Långivaren, banken eller låneföretaget.
 • Gå i borgen – Att ansöka om lån tillsammans med någon som behöver extra säkerhet.

Skillnaden på Borgenär och borgensman

Det är många som förväxlar begreppen borgenär och borgensman när man ska låna pengar hos banken tillsammans med en medsökande. Det korrekta ordet är borgensman på den som går i borgen för dig. Den långivare eller bank som lånar ut pengar heter alltså borgenär eller gäldenär.

När behövs en medsökande/Borgensman?

Det finns tillfällen då du som ansöker om ett lån kan behöva stödet av en borgenär som extra säkerhet för din återbetalningsförmåga. Här listar vi några tillfällen då det kan passa bra att be en person att ansöka om lånet tillsammans med dig.

Tillfällen då det ökar dina chanser att bli beviljad lån med medsökande

 1. Du har ingen fast inkomst eller låg inkomst.
 2. Du är timanställd eller projektanställd och saknar fast anställning.
 3. Betalningsanmärkning. Flera långivare accepterar betalningsanmärkningar idag men du måste vara skuldfri hos Kronofogden.
 4. En medsökande kan förbättra dina chanser att få låneansökan godkänd.
 5. Vid ansökan om större lånesumma. Då den sökandes ekonomi måste vara väldigt god för att bli beviljad ett lån så kan det förbättra möjligheterna att bli beviljad en större summa om du har en medsökande.

Tillåter din ekonomi att bli medsökande/borgensman?

Det är alltså viktigt att du som borgensman har tillgångar som både täcker din egen ekonomi samt det åtagande du går i borgen för. Det är viktigt att man som borgensman är insatt i vad man ger sig in på och vilket åtagande det handlar om. När du blir medsökande eller borgensman så tar du dig an lånet som “för egen skuld” vilket innebär att du delar ansvaret med lånetagaren för lånet.

Viktigt att tänka på när man skall gå i borgen för någon

Som nämnt ovan är det viktigt att du som borgensman vet vilket åtagande du ger dig in på. Men vad innebär det då att gå in som borgensman? När du skriver på som borgensman så erkänner du dig också som återbetalningsskyldig om låntagaren som du går i borgen för inte kan betala, (eller vill betala).

Du som borgensman eller medsökande blir då skyldig att betala den lånade summan inklusive ränta “såsom för egen skuld“. Beroende på hur mycket låntagaren betalat av den lånade summan kan också tilläggas.

Tips för medsökande

 • Din ekonomi kommer att genomgå en borgensprövning.
 • En kreditprövning görs vid borgensprövning och lånet godkänns om den visar på en trygghet för långivaren.
 • Din kreditvärdighet kan påverkas av att vara medsökande.
 • Dina tillgångar och bostad kan komma att säljas för att betala av lånet om låntagaren inte kan.
 • Vid skilsmässa mellan två personer som har ett lån tillsammans där den ena är medsökande så kvarstår åtagande även efter skilsmässan.
 • Du som medsökande bör snabbt få information om låntagaren missköter betalningarna.

Om lånet inte betalas går ärendet till Kronofogden

Om du som borgensman inte betalar så går ärendet vidare till Kronofogden som kan skicka ett beslut på indrivning, ett så kallat utslag. När du som borgensman betalat av summan kan du i din tur kräva pengarna av den du gått i borgen för regressrätt.

Får du som medsökande/borgensman inte tillbaka pengarna så kan även borgensmannen driva ärendet vidare till Kronofogden. Borgensavtal kan ingås formlöst det innebär att avtalet kan både ingås muntligt och skriftligt.

Regressrätt – låntagare blir ersättningsskyldig till borgensmannen

Regressrätten träder in om du som borgensman har varit tvungen att träda in och betala av lånet eller delar av lånet istället för lånetagaren. Då blir låntagaren skyldig att betala tillbaka de pengar som borgensmannen lagt ut för återbetalningen av lånet.

Olika typer av borgen

 • Generell borgen

Generell borgen är den vanligaste typen av borgen och innebär att borgensmannen tar fullt ansvar för skuld som låntagaren och borgensmannen kommer överens om.

 • Enkel borgen

Det finns olika sätt att gå i borgen på, ett sätt som är lite ovanligare kallas enkel borgen. Det innebär att borgenären (långivaren, förväxla ej med borgensmannen) måste ta till alla medel (Betalningsföreläggande, stämning, konkurs) för att få tillbaka sina pengar och på så sätt bevisa att låntagaren inte kan betala tillbaka. Först då kan borgensmannen bli återbetalningsskyldig i låntagarens ställe. Det kallas för enkel borgen. Detsamma gäller för så kallad efterborgen.

 • Proprieborgen

Sen har vi den borgen som till exempel banker mest använder sig av, då enkel borgen är allt för omständig. Den borgen kallas för proprieborgen och den gör borgensmannens relation till lånet “såsom för egen skuld”. Borgensmannen blir alltså återbetalningsskyldig när geldenären (låntagaren) inte kan betala tillbaka.

 • Solidariskt borgenansvar

Solidariskt borgensansvar innebär att flera personer gått in som borgensmän. Skulle de ha gått in utan förbehåll om delat ansvar så tillämpas solidarisk betalningsskyldighet. Borgenären (långivaren) kan då kräva att en eller flera betalar tillbaka. Den eller de som blir återbetalningsskyldiga erhåller något som kallas regress, det innebär att den personen eller personerna har rätt att återkräva den summa som betalats.

Avtal om att bli borgensman – Avtalsfrihet

När det gäller avtal om att gå i borgen så råder avtalsfrihet. Det innebär att borgensavtalet kan begränsas i tid och i summa. Det kan till exempel handla om att borgensavtalet gäller för högst en viss summa.

Säga upp sig som borgensman

Det går inte att säga upp sig eller sluta vara medsökande eller borgensman för ett lån där du ingått avtal som borgensman. Eventuellt kan banken godta en likvärdig borgensman som ersättare. Det finns även tillfällen då en annan form av säkerhet kan användas istället för borgensmannen.

Om borgensmannen avlider – dödsfall

Skulle borgensmannen eller den medsökande mot all förmodan avlida så övergår skulden till borgensmannens dödsbo. Det är då viktigt att det finns medel avsatta för att eventuellt kunna täcka skulden som borgensman. Likaså är det om låntagaren skulle avlida, då tillfaller skulden på dödsboet och skulle det inte finnas pengar för att betala av skuld så blir borgensmannen  då blir skyldig att betala av lånet.