Ta över lån vid separation

Av: , Uppdaterad: 2024-07-08

Ett vanligt begrepp som används vid en separation är att ”ta över lån vid separation”. Det är inte riktigt så det går till i praktiken och vi ska förklara hur det kan gå till om en av parterna vill bo kvar i huset vid separationen.

Lån vid separation

Viktiga punkter gällande lån vid separation

 • Lånet måste omförhandlas med banken vid separation.
 • Lånet upphör inte vid separation, båda parter är betalningsskyldiga tills omförhandlingen av lånet har skett.
 • Upprätta bodelningsavtal och andra avtal själv eller med hjälp av en jurist.
 • Vid ”övertagande av lån” och bostad så måste den övertagande personens ekonomi klara av ett bolån själv, annars godkänner inte banken ”övertagandet”.
 • Lånet övertas inte utan omförhandlas utifrån den ena partens ekonomiska situation.
 • Att ta över bostaden vid en separation kräver samtycke från den andra partnern. Om inte parterna kommer överens får man sälja bostaden istället.

Hjälp med bodelningen för ca 400 kr

Juridiskadokument.nu kan du få en mall för bodelningsavtalet och hjälp via telefon med att fylla i det korrekt för endast några hundringar.

Om du hellre vill ha hjälp av en jurist kan du nyttja Dorunner.se för att samla in offerter från olika jurister. Offerter kan du använda för att jämföra priser och tjänster så att du slipper betala onödigt mycket för juristen.

Många banker och långivare vill också se bodelningsavtalet för att nya bolån ska kunna skapas genom omförhandling av det gamla. Bodelningsavtalet är ett bevis för att makarnas ekonomiska gemensamma liv upphört. En jurist kan vara behjälplig med uträkning för vad kostnaderna kommer bli för en person att bo kvar i bostaden.

Sammanfattning – Lån vid separation

 • Lånet upphör inte vid separation, det måste regleras.
 • Att ta över bostaden kräver samtycke.
 • Det gemensamma bolånet måste omförhandlas efter bedömning av den som ska ta över bostaden.
 • Ett nytt bolån skapas efter bedömning av den övertagande partens ekonomi.

Kontakta din bank/långivare och se om det är möjligt att ta över lån

Att bara ta över lånet i det här fallet bolånet är inte bara att göra. Du måste kontakta din bolånegivare för att kontrollera att det är möjligt att göra en omprövning av bolånet så att du kan stå som enda part för lånet.

Lös ut den andra låntagaren efter samtycke

Genom att ta hjälp av en jurist så kan juristen hjälpa till att räkna ut vad kostnaden blir för att lösa ut den ena parten. Så det blir ett rättvist och enligt eventuella avtal till exempel äktenskapsförord gällande separation och bodelning.

Det är gemensamt tecknade skulder som måste regleras och lösas vid en separation. Bostad är just en sån del av bodelningen där det krävs samtycke från den andra parten för att få ta över den. Andra egendomar som bil eller båt tillhör den part som köpt egendomen om den inte köpts tillsammans.

”När en part vill lösa ut den andre parten från lånet måste den part som vill lösa ut ha ekonomi för att kunna göra det”.

Det är viktigt att den person som vill bo kvar i bostaden har ekonomi för att själv kunna betala på bolånet som huset kräver. Det är alltså inte bara att ”ta över lånet” och bo kvar utan du som bor kvar måste kunna betala för det och ha en sådan ekonomisk situation så att banken bedömer det som lämpligt för att hantera ett bolån.

Ny bedömning av banken vid övertag av lån

Banken eller långivaren vill ofta se bodelningsavtalet och sedan göra en omförhandling av bolånet. Kanske vill den ena parten låna till ny bostad och den andra bo kvar i den gamla bostaden. Därefter görs nya omprövningar och bedömningar av era enskilda ekonomier med skulder och tillgångar för att skapa nya låneavtal för bolån.

Behöver du ansöka om nytt bolån vid separationen

Sök nytt lån eller passa på att se om du kan omförhandla räntor och villkor i samband med utköpet. Du kan jämföra bankernas erbjudanden gratis på Lånekoll.se och de kan dessutom hjälpa dig att förhandla om räntan på befintliga lån.

Att tänka på vid övertag av lån

Ni behöver inte anlita jurist för bodelningsavtal om det är så att ni kommer överens om både skilsmässa och hur egendom ska fördelas vid bodelningen. Då kan parterna göra bodelningen själva. Alla dokument för en bodelning finns att köpa och ladda ned på nätet och bodelningen ska innehålla följande dokument;

• Anmälan om bodelning
• Bodelningsavtal
• Registreringsbrev
• Ansökan om lagfart (om en fastighet har bodelats)

Flera saker att tänka på vid separation

 • Lägg upp en plan. Hantera allt det praktiska tillsammans genom att avsätta tid för det och lägg upp en plan. Dela på arbetet. Det finns olika sätt att kommunicera om ni har svårt att ses.
 • Ekonomisk översikt. Lista tillgångar och skulder före och efter separationen och få på så sätt en ekonomisk översikt. Här är det viktigt att inte glömma engångskostnader vid separationen.
 • Flytta avtal. Telefon, internet, tv, el-avtal ska avslutas eller flyttas över till den person som ska fortsätta använda tjänsten.
 • Se över testamente och försäkringar. Vid separationen så kan förmånstagare vid försäkringar och testamente behöva ändras, så se över det tillsammans med jurist eller försäkringsbolag.
 • Ta hjälp – juridisk eller familjerådgivning. Om ni kör fast i processen så tveka inte att söka hjälp antingen via familjerådgivningen eller hos jurist.

Extrakostnader som uppstår vid separation

 • Kostnader för två bohag – Vid separationen så måste ett nytt bohag handlas in, möbler, köksgeråd, tv, med mera.
 • Barnsaker och kläder – Har ni barn så kommer det behövas dubbla uppsättningar av kläder och saker till barnen.
 • Flyttkostnader och flyttstädning – Kostnader för flytthjälp och flyttstäd är engångskostnader som kan bli ganska stora. Jämför olika tjänster och priser.
 • Konfliktkostnader – skulle det bli stora konflikter mellan parterna vid en separation så kan stora kostnader uppstå vid juristhjälp till exempel.