Ta över lån vid separation

Av: , Publicerad: 8 oktober, 2018

Lån vid separation

Ett vanligt begrepp som  används vid en separation är att “ta över lån vid separation”. Det är inte riktigt så det går till i praktiken och vi ska förklara hur det kan gå till om en av parterna vill bo kvar i huset vid separationen.

Viktiga punkter gällande lån vid separation

  • Lånet måste omförhandlas vid separation.
  • Lånet upphör inte vid separation, båda parter är betalningsskyldiga tills omförhandling av lån har skett.
  • En jurist kan hjälpa till med bodelning och avtal.
  • Vid “övertagande av lån” och bostad så måste den personens ekonomi klara av ett bolån själv.
  • Lånet övertas inte utan omförhandlas utifrån den ena partens ekonomiska situation.
  • Att ta över bostaden vid en separation kräver samtycke från den andra partnern.

Bodelning med hjälp av jurist

Med hjälp av en jurist kan ett bodelningsavtal tecknas där det står hur bodelningen ska gå till. Många banker och långivare vill också se bodelningsavtalet för att nya bolån ska kunna skapas genom omförhandling av det gamla. Bodelningsavtalet är ett bevis för att makarnas ekonomiska gemensamma liv upphört. Juristen kan vara behjälplig med uträkning för vad kostnaderna kommer bli för en person att bo kvar i bostaden.

Sammanfattning – Lån vid separation

  • Lånet upphör inte vid separation, det måste regleras.
  • Att ta över bostaden kräver samtycke.
  • Det gemensamma bolånet måste omförhandlas efter bedömning av den som ska ta över bostaden.
  • Ett nytt bolån skapas efter bedömning av den övertagande partens ekonomi.

Kontakta din bank/långivare om det är möjligt att ta över lån

Att bara ta över lånet i det här fallet bolånet är inte bara att göra. Du måste kontakta din bolånegivare för att kontrollera att det är möjligt att göra en omprövning av bolånet så att du kan stå som enda part för lånet.

Lösa ut den andra låntagaren

Genom att ta hjälp av en jurist så kan juristen hjälpa till att räkna ut vad kostnaden blir för att lösa ut den ena parten. Så det blir ett rättvist och enligt eventuella avtal till exempel äktenskapsförord gällande separation och bodelning. Det är gemensamt tecknade skulder som måste regleras och lösas vid en separation. Bostad är just en sån del av bodelningen där det krävs samtycke från den andra parten för att få ta över den. Andra egendomar som bil eller båt tillhör den part som köpt egendomen om den inte köpts tillsammans.

“När en part vill lösa ut den andre parten från lånet måste den part som vill lösa ut ha ekonomi för att kunna göra det”.

Det är viktigt att den person som vill bo kvar i bostaden har ekonomi för att själv kunna betala på bolånet som huset kräver. Det är alltså inte bara att “ta över lånet” och bo kvar utan du som bor kvar måste kunna betala för det och ha en sådan ekonomisk situation så att banken bedömer det som lämpligt för att hantera ett bolån.

Ny bedömning av banken vid övertag av lån

Banken eller långivaren vill ofta se bodelningsavtalet och sedan göra en omförhandling av bolånet. Kanske vill den ena parten låna till ny bostad och den andra bo kvar i den gamla bostaden. Därefter görs nya omprövningar och bedömningar av era enskilda ekonomier med skulder och tillgångar för att skapa nya låneavtal för bolån.

Att tänka på vid övertag av lån

Ni behöver inte anlita jurist för bodelningsavtal om det är så att ni kommer överens om både skilsmässa och hur egendom ska fördelas vid bodelningen. Då kan parterna göra bodelningen själva. Alla dokument för en bodelning finns att köpa på nätet och bodelningen ska innehålla följande dokument;

• Anmälan om bodelning
• Bodelningsavtal
• Registreringsbrev
• Ansökan om lagfart (om en fastighet har bodelats)

Läs mer om bolån och boekonomi

Amortering
Avbetalning
CSN lån
Fakta om kreditkort
Fördjupning av Lånebegrepp
Kreditupplysning
Lån med betalningsanmärkning
Lån och nybörjare
Låneförmedling
Lånekategorier
Medsökande lån
Ränta
Snabblån