Att ta lån till studier – CSN

Av: , Uppdaterad: 2021-06-21

Studielån - CSN

Hur fungerar egentligen CSNs lån till studier och hur gör du för att söka studiemedel? I den här artikeln ska vi besvara just de frågorna.

Studiebidrag + studielån

CSN delar in sina studiemedel i två kategorier, först har du studiebidraget och sen studielånet. Studiebidraget får du behålla men lånet måste du betala tillbaka.

Om du tar ett lån idag av CSN så får du ett annuitetslån, det kan du när som helst ansöka om att få. Om du blivit antagen till en utbildning som är CSN berättigad.

Kort om CSN – Lån och bidrag

 1. CSN studiemedel består av två delar- bidraget och lån
 2. Lånet från CSN är ett annuitetslån.
 3. Avbetalning av lånet sker i max 25 år.
 4. Det som avgör hur mycket du ska betala tillbaka per år är hur stort ditt lån är samt din inkomst.
 5. Du kan ansöka om nedsatt årsbelopp, vid arbetslöshet eller annan anledning.

Ta ett vanligt privatlån

Om du skall ta ett vanligt privatlån skall du alltid jämföra bankerna. Den enda som förlorar på att inte jämföra bankerna är du själv. Lånekoll.se jämför privatlån, bolån och billån åt dig gratis och presenterar sedan erbjudanden från upp till 30 st olika banker åt dig på en lista.
Du väljer sedan själv om du vill acceptera någon av bankernas erbjudanden eller inte.

Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan hos Lånekoll.se.

Vid avslutade studier påbörjas återbetalningen

När du är färdig med dina studier måste du även om du inte har ett arbete börja betala av din låneskuld.

För att ge ett exempel så kan det handla om att du har CSN lån under en vårtermin och måste då efter årsskiftet börja att betala tillbaka det. Om du vid det tillfället inte har arbete, så kan du ansöka om ett nedsatt årsbelopp.

CSN lån och bidrag – Så mycket får du i bidrag och lån

Studiemedel från CSN består av ett bidrag och ett lån. Du kan välja att bara ansöka om studiemedel vilket du inte behöver betala tillbaka. Väljer du även att låna från CSN så är det den delen du efter avslutade studier behöver betala tillbaka.

En ungefärlig beräkning på hur mycket du kan få med både bidrag och lån för studier på heltid, 100% kan se ut så här;

Räkneexempel med bidrag och lån för heltidsstudier

 • Bidrag max 828 kr per vecka.
 • Fullt lån, 100% max 1904 kr per vecka.
 • Sammanlagt 2732 kr per vecka för heltidsstudier på 100 %.

Har du barn kan du även ansöka om ett tilläggsbidrag som baseras på hur många barn du har. Det finns även möjlighet att ansöka om ett tilläggslån.

Räkneexempel med tilläggslån för barn.

 • Ett tilläggsbidrag för 1 barn ligger på 157 kr per vecka.
 • Tilläggslån är 942 kr per vecka.
 • Sammanlagd summa med bidrag+lån+tilläggsbidrag beräknat på 1 barn, samt tilläggslån: 3831 kr per vecka.

Tänk på att dessa siffror är ungefärliga och ändras, de är exempel från CSN’s beräkningar av studiemedel. Men det ger en bild av hur mycket du får i bidrag och lån från CSN.

Räntan på CSN lån

När du börjar betala av ditt lån så betalar du även en ränta på ditt lån. Räntan ändras och fastslås av Regeringen varje år.

Du betalar ränta från din första avbetalning till dess att hela lånet är helt avbetalat. Räntan för 2021 ligger på 0,05%. Du hittar information om den aktuella räntan på CSN’s hemsida om ränta och avgifter.

Skulle du få återkrav av CSN, det vill säga att du fått för mycket pengar än vad du bar berättigad till så ligger räntan idag på 2,10%.

Tänk också på att avgifter för till exempel försenade inbetalningar även tillkommer. Avgiften för den första påminnelsen på försenad inbetalning är i dagsläget 450 kr.

Hur länge betalar man tillbaka och hur mycket?

Det finns väldigt många teorier som cirkulerar runt återbetalningen av CSN lån om du frågar runt bland studenter. Men här förklarar vi hur det går till.

Du betalar av lånet i max 25 år, fram till det att du fyller 60 år.

Skulle tiden vara kortare än 25 år fram tills du fyller 60 år så är det 25 år som gäller från det att du slutat studera. Du kan själv välja om du vill dela upp betalningarna mellan 1 gång per år eller 12 gånger per år.

Men hur mycket ska man då betala? Och är det faktorer som påverkar hur mycket du ska betala?

Det som påverkar hur mycket du ska betala är kort och gott, hur stor din skuld är. Hur länge du ska betala av den, och hur hög räntan är. Varje år anslår regeringen hur hög räntan ska vara. Hur hög den ska vara beräknar de på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad från de 3 senaste åren.

Översiktligt exempel på CSN-lån med annuitetsavbetalning på 25 år

 • Lånebelopp: 350 000 kr.
 • Ränta: 0,13 % (enligt 2018)
 • Tid för avbetalning: 25 år.
 • Inbetalning: Varje år.
Tillfälle Amortering Räntekostnad Inbetalning Skuld kvar
1 13833 350 14183 336167
2 13847 336 14183 322321
3 13860 322 14183 308460
4 13874 308 14183 294586
5 13888 295 14183 280698
6 13902 281 14183 266796
7 13916 267 14183 252880
8 13930 253 14183 238950
9 13944 239 14183 225006
10 13958 225 14183 211049
11 13972 211 14183 197077
12 13986 197 14183 183091
13 14000 183 14183 169092
14 14014 169 14183 155078
15 14028 155 14183 141050
16 14042 141 14183 127009
17 14056 127 14183 112953
18 14070 113 14183 98883
19 14084 99 14183 84799
20 14098 85 14183 70701
21 14112 71 14183 56589
22 14126 57 14183 42463
23 14140 42 14183 28323
24 14154 28 14183 14169
25 14169 14 14183 0
Totalt 350000 4568 354568 0

Staten bestämmer räntan för ditt lån

För att ge exempel så var räntan för ett CSN lån 0,13 procent år 2018. nu, 2021 är den 0,05 procent. CSN beräknar ditt belopp med en annuitetsformel varje år, det handlar för det mesta om att årsbeloppet ökar varje år.

Det är viktigt att fundera över hur mycket pengar man behöver låna för sina studier. Om du ska studera under en längre period så kan du påverka så att din skuld inte blir så stor genom att välja studielån för ett visst antal veckor istället för fullt lån.

Vad innebär återkrav?

Återkrav innebär lite som det låter, att CSN har rätt att kräva pengar tillbaka av dig. Det kan till exempel handla om att du fått mer studielån än du var berättigad.

Då har CSN rätt att kräva dessa pengar tillbaka.

Om du vid det tillfället inte har möjlighet att betala tillbaka den klumpsumman kan du ansöka om att få en uppdelad betalningsplan. Då görs en noggrann undersökning av dina inkomster och utgifter för att få den beviljad. Expeditionsavgift för återkrav är idag 150 kr/år.

Avbetalning av lån efter avslutade studier

Vi hoppas att du fått en större inblick i hur det är att ta studielån och vilka krav och förväntningar som ligger på dig i den ansökan.

För många kan det handla om en chock att man faktiskt måste betala pengar tillbaka efter avslutad studietid.

Men med lite förhandsinformation så behöver det inte komma som en överraskning utan att man istället kan planera för den kommande utgiften.

Har du svårt att betala av ditt lån efter avslutade studier så kan du ansöka om nedsatt årsbelopp.

Den avbetalningsplanen baseras på din årliga inkomst. Skulle din inkomst förändras under året så måste du kontakta CSN och meddela det.